Cập nhật Phiếu chuyển hàng

Hướng dẫn - Cập nhật Phiếu chuyển hàng


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin của đơn chuyển hàng.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Chuyển hàng nội bộ, chọn đơn chuyển hàng muốn sửa/ xác nhận, chọn “Cập nhật”./storage/app/media/uploads/2018/02/image327-1024x650.png
  • Bước 2: Màn hình “Cập nhật đơn chuyển hàng”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image328-1024x597.png

Đối với phiếu chuyển hàng đang Chờ xác nhận (Chi nhánh nhận):

  • /storage/app/media/uploads/2018/02/image329-1024x596.png
  • Bước 3: Chỉnh sửa thông tin mong muốn/ Xác nhận đơn hàng:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin của đơn chuyển hàng được cập nhật lại trong hệ thống.

o    Hoàn thành: Chỉ hiển thị với các đơn chuyển hàng có tình trạng “Đang xử lý”. Chọn thông tin của đơn hàng được lưu vào hệ thống với trạng thái “Hoàn thành”.

o    Nhận: Chỉ hiển thị với đơn đang chờ xử lý tại chi nhánh nhận. Chọn thông tin đơn hàng được lưu vào hệ thống với trạng thái “Hoàn thành”.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa, thông tin của đơn chuyển hàng vẫn giữ nguyên và quay lại trang Chuyển hàng nội bộ.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký