Quản lý chứng từ Thu/ Chi

Hướng dẫn các bạn có thể quản lý các chứng từ thu/chi qua nhiều tiêu chí.

Quản lý chứng từ Thu/ Chi


-         Mô tả: các bạn có thể quản lý các chứng từ thu/chi qua nhiều tiêu chí.

-         Thao tác:

Tại mục Tổng quan, các bạn lựa chọn mục "Thu&Chi"

Tại màn hình Thu & Chị hiển thị để bạn có thể quản lý:

o    (1) Các bạn có thể tìm kiếm chứng từ theo Mã chứng từ, đối tác; Tìm kiếm theo tài khoản; Tìm kiếm theo phương thức; Tìm kiếm theo ngày, Tìm kiếm theo hạng mục (Rút tiền, Gửi tiền…),…

o    (2) Các bạn cũng có thể quản lý chứng từ theo trường thông tin mong muốn.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký