Xóa hàng hóa

Hướng dẫn - Xóa hàng hóa


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xóa hàng hóa khỏi hệ thống. Chỉ xóa được đối với các hàng hóa có thẻ kho trống và các hàng hóa không có Thành phần.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Danh sách hàng hóa, chọn hàng hóa muốn xóa, chọn “Xóa”./storage/app/media/uploads/2018/02/image034-1024x423.png
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image035-1024x285.png
  • Bước 3: Xác nhận xóa hàng hóa:

o    Đồng ý: Chọn “Đồng ý” để xóa hàng hóa khỏi hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình xóa, hàng hóa được chọn vẫn được giữ trong hệ thống.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký