Nhập hàng

Hướng dẫn các bạn có thể nhập hàng cũng như quản lý các thông tin của phiếu nhập hàng.

Nhập hàng


-         Mô tả: Các bạn có thể nhập hàng cũng như quản lý các thông tin của phiếu nhập hàng.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn mục “Giao dịch”.
  • Bước 2: Chọn “Nhập hàng”.

  • Bước 3: Màn hình “Nhập hàng” hiển thị như sau:


Video hướng dẫn nhập hàng

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký