Chi tiết Nhà cung cấp

Hướng dẫn - Chi tiết Nhà cung cấp


-         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về nhà cung cấp bất kỳ.

-         Thao tác:

  • Tại màn hình Nhà cung cấp, chọn nhà cung cấp muốn xem chi tiết. Người dùng có thể xem được: Mã, Tên, Điện thoại, Ngày sinh, MST, Địa chỉ, Email, Ghi chú, Tổng giao dịch và Dư nợ của nhà cung cấp đã chọn tại tab “Chi tiết”./storage/app/media/uploads/2018/02/image157-1024x428.png
  • Xem được danh sách các đơn nhập hàng của nhà cung cấp đối với cửa hàng qua tab “Lịch sử giao dịch”.
  • Xem được tất cả các lần nhập hàng, các phiếu thu/ chi liên quan tại tab “Sổ nợ”. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tạo Phiếu thu/ Phiếu chi để thanh toán công nợ./storage/app/media/uploads/2018/02/image158-1024x603.png
Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký