Import hàng hóa

Hướng dẫn - Import hàng hóa


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng import nhiều hàng hóa vào hệ thống cùng một lúc.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Danh sách hàng hóa, chọn Import./storage/app/media/uploads/2018/02/image038-1024x621.png
  • Bước 2: Màn hình “Import hàng hóa”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image039-1024x624.png
  • Bước 3: Nhập các thông tin về các hàng hóa muốn thêm, xác nhận Import:

o    (1) Tùy chọn:

+      Không cập nhật Tồn kho & Giá vốn: Chọn hệ thống sẽ không cập nhật Tồn kho và Giá vốn của hàng hóa trong file import.

+      Không cập nhật các mặt hàng đã có trong danh mục hàng hóa: Chọn hệ thống sẽ không cập nhật thông tin của các hàng hóa đã có trong danh mục hàng hóa.

o    Tải file mẫu: Chọn “Tải file mẫu” để tải về mẫu excel chuẩn, người dùng điền thông tin của hàng hóa.

o    Hướng dẫn điền giá trị các cột: Chọn “Hướng dẫn điền giá trị các cột” để hiển thị bảng hướng dẫn điền giá trị các cột./storage/app/media/uploads/2018/02/image040-1024x471.png

o    Mở file: Cho phép người dùng chọn file excel chuẩn đã điền thông tin có sẵn trong máy.

o    Lưu: Thông tin về các hàng hóa đã nhập được lưu vào hệ thống.

o    Reset: Xóa bỏ các dữ liệu đã nhập trên màn hình.

o    Thoát: Hủy quá trình Import, quay lại màn hình Danh sách hàng hóa.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký