Import hàng hóa

Hướng dẫn import nhiều hàng hóa vào hệ thống POS365 cùng một lúc.

Import hàng hóa


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn import nhiều hàng hóa vào hệ thống cùng một lúc.

-         Thao tác:

Bước 1:  Tại màn hình tổng quan, chọn Hàng Hóa -> Danh sách hàng hóa 

Tiếp theo, Tại màn hình danh sách hàng hóa, chọn Import.

Bước 2: Tại màn hình "Import Hàng hóa" hiện ra như sau:


(1) Các Tùy chọn có ý nghĩa:

+ Không cập nhật Tồn kho & Giá vốn: Khi chọn hệ thống sẽ không cập nhật Tồn kho và Giá vốn của hàng hóa trong file import.

+ Không cập nhật các mặt hàng đã có trong danh mục hàng hóa: Khi chọn hệ thống sẽ không cập nhật thông tin của các hàng hóa đã có trong danh mục hàng hóa.

(2) Thông tin các cột mà bạn cần Import. Để giúp các bạn thực hiện hiệu quả, chính xác. Các bạn có thể xem hướng dẫn từ POS365 đã cung cấp trong giao diện: 

Bước 3: Sau khi đã nhập dữ liệu xong, các bạn có các tùy chọn trên màn hình để các bạn chọn:

o    Tải file mẫu: Chọn “Tải file mẫu” để tải về mẫu excel chuẩn, các bạn điền thông tin của hàng hóa.

o    Mở file: Cho phép các bạn chọn file excel chuẩn đã điền thông tin có sẵn trong máy.

o    Lưu: Thông tin về các hàng hóa đã nhập được lưu vào hệ thống.

o    Reset: Xóa bỏ các dữ liệu đã nhập trên màn hình.

o    Thoát: Hủy quá trình Import, quay lại màn hình Danh sách hàng hóa.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký