Copy hàng hóa

Hướng dẫn - Copy hàng hóa


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng Thêm mới hàng hóa khác có các thông tin giống với hàng hóa đã chọn ngoại trừ Mã hàng hóa.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Danh sách hàng hóa, chọn hàng hóa muốn copy thông tin, chọn “Copy”./storage/app/media/uploads/2018/02/image032-1-1024x498.png
  • Bước 2: Màn hình Thêm mới hàng hóa có các thông tin giống với hàng hóa đã chọn, ngoại trừ Mã hàng hóa./storage/app/media/uploads/2018/02/image033-1-1024x614.png
  • Bước 3: Người dùng thực hiện các bước giống với Thêm mới hàng hóa để thêm mới hàng hóa vào hệ thống.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký