Copy hàng hóa

Hướng dẫn Copy hàng hóa giống với hàng hóa đã chọn.

Copy hàng hóa


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn Copy hàng hóa khác có các thông tin giống với hàng hóa đã chọn ngoại trừ Mã hàng hóa.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Tổng quan -> Danh sách hàng hóa.

Lựa chọn hàng hóa muốn Copy (1) -> Bấm chọn Copy (2)

  • Bước 2: Sau khi lựa chọn Copy, màn hình sẽ chuyển sang giao diện "Thêm mới hàng hóa". 

Tại đây bạn có thể chỉnh sửa thông tin hoặc không chỉnh sửa nếu muốn Copy hàng hóa giống nhau. 

Sau khi hoàn tất chỉnh sửa, bạn có các lựa chọn: 

- Lưu: Hệ thống lưu hàng hóa đã được Copy.

- Lưu và Thêm mới: Hàng hóa Copy được lưu và xuất hiện giao diện mới cho phép bạn Thêm hàng hóa. 

- Lưu và Copy: Hàng hóa Copy được lưu và xuất hiện ở màn hình Danh sách hàng hóa.

- Thoát: Chức năm này hủy quá trình Copy, thông tin của hàng hóa vẫn giữ nguyên và quay lại trang Danh sách hàng hóa.


Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký