Cập nhật nhóm hàng

Hướng dẫn giúp các bạn sửa hoặc xóa nhóm hàng hóa.

Cập nhật nhóm hàng


-         Mô tả: Giúp các bạn sửa hoặc xóa nhóm hàng hóa.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Danh sách hàng hóa, chọn nhóm cần cập nhật.

  • Bước 2: Tại cửa sổ “Cập nhật Nhóm”, bạn có thể thay đổi những thông tin theo ý muốn của mình.

  • Bước 3: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa.

o    Lưu: Chọn “Lưu” để cập nhật lại thông tin nhóm hàng hóa.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để quay lại Danh sách hàng hóa và hủy chỉnh sửa.

o    Xóa: Chọn “Xóa” nếu bạn muốn xóa nhóm hàng hóa đã chọn. 

Tại Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

+      Chọn “Đồng ý”, nhóm hàng được chọn sẽ xoá khỏi hệ thống.

+      Chọn “Thoát” để hủy thao tác xóa nhóm hàng hóa

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký