Xóa nhân viên

Xóa nhân viên


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xóa 1 nhân viên có trong hệ thống.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Quản lý nhân viên, chọn nhân viên muốn xóa, chọn “Xóa”./storage/app/media/uploads/2018/02/image415-1024x570.png
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image416-1024x302.png

o    Chọn “Đồng ý”, nhân viên được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình xóa nhân viên.

Lưu ý: Không nên xóa các tài khoản đã phát sinh giao dịch trên hệ thống vì sẽ làm ảnh hưởng đến giao dịch, thu chi mà tài khoản đó đã thực hiện.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký