Hủy và Xóa đơn Trả hàng nhà cung cấp

Hướng dẫn các bạn hủy và xóa 1 đơn trả hàng có trong hệ thống.

Hủy và Xóa đơn Trả hàng nhà cung cấp


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn hủy và xóa 1 đơn trả hàng có trong hệ thống.

-         Thao tác:

Tại Tổng quan, các bạn lựa chọn "Giao dịch" -> chọn "Trả hàng nhà cung cấp".

Bước 1: Tại giao diện các phiếu trả hàng, chọn phiếu trả hàng muốn xoá, ấn “Huỷ”

Bước 2: Ấn “Đồng ý” để xoá phiếu trả hàng.

o    Chọn “Đồng ý”, chứng từ được chọn trở thành trạng thái Hủy và không thể sửa lại.

o     Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình hủy đơn trả hàng.

Bước 3: Sau khi Hủy chứng từ, các bạn có thể Xóa chứng từ đã Hủy khỏi hệ thống (Các dữ liệu của đơn trả hàng sẽ không còn trong hệ thống). Chọn “Xóa” đối với chứng từ đã hủy.

/storage/app/media/uploads/2018/02/image313-1024x615.png

Bước 4: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

/storage/app/media/uploads/2018/02/image314-1024x295.png

o    Chọn “Đồng ý”, chứng từ được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình xóa đơn trả hàng nhà cung cấp.

Xem thêm hướng dẫn Hủy và xóa đơn trả hàng nhà cung cấp tại đây.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký