Import Nhà cung cấp

Hướng dẫn các bạn mport thông tin của nhiều nhà cung cấp vào hệ thống cùng một lúc.

Import Nhà cung cấp


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn có thể import thông tin của nhiều nhà cung cấp vào hệ thống cùng một lúc.

-         Thao tác:

Tại màn hình "Tổng quan" -> Chọn "Đối tác" -> Chọn mục "Nhà cung cấp".

Tại giao diện của màn hình "Nhà cung cấp", các bạn lựa chọn "Import"

Cửa sổ import hiển thị với các trường thông tin để bạn có thể thêm vào: 


 • (1) Điều chỉnh công nợ:

  + Nếu Chọn: Số dư nợ của nhà cung cấp được điều chỉnh.

  + Nếu Không chọn: Số dư nợ của nhà cung cấp không được điều chỉnh.

  o    Tải file mẫu: File mẫu được tải về máy của các bạn.

  o    Mở file: Cho phép người dùng chọn file excel chuẩn đã điền thông tin của nhà cung cấp có trong máy tính.

  o    Lưu: Thông tin về các nhà cung cấp được lưu vào hệ thống.

  o    Reset: Xóa bỏ các dữ liệu đã nhập trên màn hình.

  o    Thoát: Hủy quá trình Import, quay lại màn hình Nhà cung cấp.


Xem thêm hướng dẫn Import nhà cung cấp tại đây


Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký