Chi tiết đơn hàng

Hướng dẫn các bạn quản lý thông tin của đơn hàng.

Chi tiết đơn hàng


-         Mô tả: Chức năng này giúp các bạn quản lý thông tin của đơn hàng.

-         Thao tác:

Tại màn hình Tổng quan, các bạn chọn Giao dịch, tiếp theo chọn "Danh sách đơn hàng"

  • Tại màn hình Danh sách đơn hàng, chọn đơn hàng muốn xem chi tiết. Các bạn có thể xem được: Mã chứng từ, Ngày tạo, Ngày bán, Trạng thái, Người bán, Người sửa, Ngày sửa, Ghi chú… của đơn hàng đã chọn tại tab “Chi tiết”.

  • Xem được tất cả các chứng từ liên quan tại tab “Phiếu thu”. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tạo Phiếu thu nếu chưa nhận được tiền từ khách hàng.

  • Xem được mặt hàng và số lượng các mặt hàng mà khách hàng đã trả lại của đơn hàng tại tab “Trả hàng”.
Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký