Hủy và Xóa phiếu kiểm kê

Hướng dẫn - Hủy và Xóa phiếu kiểm kê


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng hủy và xóa 1 phiếu kiểm kê có trong hệ thống./storage/app/media/uploads/2018/02/image079-1024x620.png

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Kiểm kê, chọn phiếu kiểm kê muốn hủy, chọn “Hủy” (Người dùng lựa chọn khi muốn hủy hẳn phiếu kiểm kê và các dữ liệu liên quan, tuy nhiên dữ liệu về phiếu kiểm kê vẫn còn lưu trong hệ thống).
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image080-1024x261.png

o    Chọn “Đồng ý”, Phiếu kiểm kê được chọn trở thành trạng thái Hủy và không thể sửa lại.

o    Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình hủy phiếu kiểm kê.

  • Bước 3: Sau khi Hủy phiếu kiểm kê, người dùng có thể Xóa phiếu kiểm kê đã Hủy khỏi hệ thống (Các dữ liệu của phiếu kiểm kê sẽ không còn trong hệ thống). Chọn “Xóa” đối với phiếu kiểm kê đã hủy. /storage/app/media/uploads/2018/02/image081-1024x628.png
  • Bước 4: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image082-1024x226.png

o    Chọn “Đồng ý”, Phiếu kiểm kê được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy quá trình xóa Phiếu kiểm kê.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký