Hủy và Xóa phiếu kiểm kê

Hướng dẫn hủy và xóa phiếu kiểm kê trong phần mềm POS365.

Hủy và Xóa phiếu kiểm kê


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn hủy và xóa 1 phiếu kiểm kê có trong hệ thống.

HƯỚNG DẪN HỦY PHIẾU KIỂM KÊ

+ Tại giao diện Tổng quan, lựa chọn Hàng hóa -> Kiểm Kê

+  Tại màn hình Kiểm kê, chọn phiếu kiểm kê muốn hủy, chọn “Hủy” (Các bạn lựa chọn khi muốn hủy hẳn phiếu kiểm kê và các dữ liệu liên quan, tuy nhiên dữ liệu về phiếu kiểm kê vẫn còn lưu trong hệ thống).

+  Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?” hiện ra: 

Hệ thống sẽ hủy phiếu kiểm kê. Tuy nhiên, dữ liệu phiếu hủy vẫn được lưu trong hệ thống. Để xóa hoàn toàn dữ liệu, các bạn tiến đến bước Xóa phiếu kiểm kê.

HƯỚNG DẪN XÓA PHIẾU KIỂM KÊ

Tại màn hình Kiểm kê, chọn phiếu kiểm kê muốn hủy, chọn phiếu kiểm kê muốn hủy.

Tiếp đến, lựa chọn "Xóa" để xóa hoàn toàn dữ liệu trong hệ thống: 

Tại cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:

o    Chọn “Đồng ý” để xóa hoàn toàn dữ liệu trong phiếu kiểm kê được chọn

o    Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình xóa phiếu kiểm kê.


Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký