Thay đổi giá bán

Hướng dẫn - Thay đổi giá bán


-         Mô tả: Chức năng cho phép người dùng thay đổi giá cho một nhóm hàng hóa hoặc tất cả hàng hóa thuộc bảng giá đã tạo.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Thiết lập giá, chọn bảng giá mong muốn, chọn/storage/app/media/uploads/2018/02/image061.png .
  • Bước 2: Cửa sổ “Tính giá”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image062-1024x670.png
  • Bước 3: Người dùng điều chỉnh giá:/storage/app/media/uploads/2018/02/image063-1024x343.png

o    (1) Người dùng lựa chọn +, -, x để tính giá bán.

o    (2) Lựa chọn % hoặc Giá trị để tính giá bán.

o    (3) Lựa chọn nhóm hàng hóa áp dụng giá bán điều chỉnh.

o    Lưu: Chọn “Lưu” để điều chỉnh giá theo mong muốn.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình điều chỉnh giá và quay lại màn hình bảng giá.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký