Tạo hóa đơn bán hàng

Hướng dẫn - Tạo hóa đơn bán hàng


-         Mô tả: Tính năng cho phép người dùng thực hiện giao dịch với khách hàng.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Bán hàng, người dùng tìm kiếm hàng hóa khách chọn. Người dùng có thể tìm kiếm hàng hóa mong muốn theo nhiều cách:

o    (1) Tìm kiếm mặt hàng: Người dùng có thể nhập Mã hàng hóa hoặc Tên của hàng hóa muốn tìm. Hay đơn giản chỉ là quét mã vạch của hàng hóa để hiển thị hàng hóa tương ứng.

o    (2) Người dùng chọn hàng hóa có Hình ảnh, Tên, giá đã hiển thị trên màn hình. Chọn nhóm hàng hóa bất kỳ để hiển thị danh sách hàng hóa tương ứng.

o    (3) Chọn hàng hóa từ phần Mặt hàng bán chạy./storage/app/media/uploads/2018/02/image196-1024x656.png

o    (4) Chọn hàng hóa mong muốn từ Sổ tay bán hàng nhanh./storage/app/media/uploads/2018/02/image197-1024x698.png

  • Bước 2: Thay đổi các thông tin của hàng hóa:

o    Chỉ định nhân viên bán/ phụ bán đối với hàng hóa có tính % Hoa hồng cho nhân viên.

  • /storage/app/media/uploads/2018/02/image198-1024x518.png

o    Nhập ghi chú về hàng hóa./storage/app/media/uploads/2018/02/image199-1024x422.png

o    Thay đổi đơn giá của hàng hóa (hệ thống hiển thị sẵn đơn giá của hàng hóa, mỗi khách hàng khác nhau người dùng có thể nhập giá khác). Ngoài ra người dùng có thể nhập chiết khấu mong muốn đối với từng hàng hóa riêng biệt./storage/app/media/uploads/2018/02/image200-1024x384.png

o    Tăng/ giảm số lượng hàng hóa hoặc xóa hàng hóa đã chọn./storage/app/media/uploads/2018/02/image201-1024x400.png

o    Đối với hàng hóa có Lô & Hạn sử dụng, người dùng có thể nhập lô và hạn sử dụng của hàng hóa để quản lý./storage/app/media/uploads/2018/02/image202-1024x407.png

o   Ngoài ra, người dùng có thể chọn “Tra cứu tất cả số lô & hạn dùng” để chọn nhanh lô hàng hóa. Cửa sổ “Danh sách Lô & Hạn sử dụng” hiển thị:/storage/app/media/uploads/2018/02/image203-1024x655.png

+      Còn hàng: Chọn, danh sách hiển thị các lô còn hàng của hàng hóa.

+      Chọn/storage/app/media/uploads/2018/02/image204.png hàng hóa thuộc lô tương ứng được chọn.

  • Bước 3: Nhập thông tin liên quan đến đơn hàng:

v Tại tab “Thông tin”:

o    (1) Tìm khách hàng: Tìm khách hàng theo mã, tên hoặc số điện thoại, hệ thống sẽ tự động hiển thị khách hàng phù hợp. Nếu không nhập khách hàng, hệ thống tự động mặc định là Khách lẻ. Ngoài ra, người dùng có thể thêm mới nhanh khách hàng bằng cách chọn  bên cạnh.

o    (2) Hệ thống tự động mặc định ngày giờ giao dịch là ngày giờ hiện tại. Người dùng có thể sửa ngày giờ giao dịch.

o    (3) Chọn bảng giá muốn áp dụng.

o    (4) Chọn hình thức khách hàng mua hàng: Đặt hàng hoặc Hoàn thành.

o    (5) Chiết khấu: Lựa chọn chiết khấu cho tổng giá trị hóa đơn. Người dùng chọn ,cửa sổ “Thanh toán “ hiển thị:/storage/app/media/uploads/2018/02/image208.png

+      (A) Nhập % muốn chiết khấu cho tổng giá trị hóa đơn.

+      (B) Nhập giá trị muốn chiết khấu cho tổng giá trị hóa đơn.

+      (C) Nhập số điểm thưởng muốn sử dụng.

+      (D) Nhập mã hoặc quét mã giảm giá (Voucher).

+      (E) Ghi chú: Nhập ghi chú cho hóa đơn.

+      Thanh toán: Chọn để xác nhận giao dịch thành công.

+      Thoát: Chọn để thoát cửa sổ “Thanh toán”.

o    (6) VAT: Nhập thuế VAT (nếu có) áp dụng cho hóa đơn.

o    (7) Tiền khách trả: Nhập số tiền khách đã trả cho hóa đơn.

o    (8) Chọn tài khoản thanh toán.

 Tại tab “Chi tiết”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image209.png

o    (1) Mã đơn hàng: Nhập mã đơn hàng tương ứng. Không nhập hệ thống sẽ tự động sinh ra một mã đơn hàng sau khi thanh toán.

o    (2) Ghi chú: Nhập ghi chú cho đơn hàng.

- Tại tab “Giao hàng”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image210.png

o    (1) Đối tác giao hàng: Nhập đối tác giao hàng cho đơn hàng. Người dùng có thể thêm mới nhanh đối tác giao hàng bằng cách chọn bên cạnh.

o    (2) Mã vận đơn: Nhập mã vận đơn cho đơn hàng.

o    (3) Nhập phí giao hàng phải trả cho đối tác giao hàng.

o    (4) Nhập phí giao hàng mà khách phải trả.

  • Bước 4: Xác nhận mua hàng:

- Hình thức mua hàng là Đặt hàng:

  • /storage/app/media/uploads/2018/02/image212-1024x662.png

o    Lưu: Chọn để xác nhận đặt hàng thành công, thông tin về đơn hàng được lưu vào hệ thống. Đơn hàng được lưu với trạng thái “Đặt hàng”.

- Hình thức mua hàng là Hoàn thành:/storage/app/media/uploads/2018/02/image213-1024x684.png

o    Thanh toán: Chọn “Thanh toán” để xác nhận giao dịch thành công. Thông tin về đơn hàng đã thanh toán được lưu vào hệ thống. Đơn hàng được lưu với trạng thái “Hoàn thành”.

o    Tạm tính: Chọn “Tạm tính” để in hóa đơn bán hàng cho khách hàng xác nhận trước.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký