Chi tiết đơn Trả hàng nhà cung cấp

Hướng dẫn các bạn có cái nhìn tổng quan về đơn trả hàng.

Chi tiết đơn Trả hàng nhà cung cấp


-         Mô tả: Chức năng này giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về đơn trả hàng.

-         Thao tác:

  • Tại Tổng quan, các bạn lựa chọn "Giao dịch" -> chọn "Trả hàng nhà cung cấp".

  • Tại màn hình Trả hàng nhà cung cấp, chọn đơn trả hàng muốn xem chi tiết. Các bạn có thể xem được: Mã chứng từ, Ngày tạo, Ngày trả, Trạng thái, Người tạo, Người sửa, Ngày sửa, Ghi chú… của đơn trả hàng đã chọn tại tab “Chi tiết”.

/storage/app/media/uploads/2018/02/image315-1024x602.png

  • Xem được tất cả các phiếu thu liên quan tại tab “Phiếu thu”. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tạo Phiếu thu để thanh toán công nợ.

/storage/app/media/uploads/2018/02/image316-1024x578.png

Cửa sổ “Thêm mới Phiếu thu”:

/storage/app/media/uploads/2018/02/image317-1024x877.png


Xem thêm hướng dẫn về Chi tiết đơn trả hàng nhà cung cấp tại đây.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký