Xuất chứng từ Sản xuất & Sơ chế ra file excel

Hướng dẫn - Xuất chứng từ Sản xuất & Sơ chế ra file excel


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xuất chứng từ ra file excel.

-         Thao tác:

  • Tại màn hình Quản lý Sản xuất & Sơ chế, chọn “Xuất ra file”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các chứng từ đang hiển thị trên màn hình./storage/app/media/uploads/2018/02/image103-1024x639.png
  • Chọn chứng từ muốn xuất ra file excel, tại Chi tiết, chọn “Export to excel”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các hàng hóa được tạo của chứng từ./storage/app/media/uploads/2018/02/image104-1024x610.png
  • Chọn chứng từ muốn xuất danh sách, tại Bảng kê nguyên liệu, chọn “Export to excel”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các hàng hóa nguyên liệu của chứng từ./storage/app/media/uploads/2018/02/image105-1024x589.png
Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký