Thêm mới Trả hàng nhà cung cấp

Hướng dẫn các bạn thêm mới đơn trả hàng nhà cung cấp vào hệ thống.

Thêm mới Trả hàng nhà cung cấp


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn thêm mới đơn trả hàng nhà cung cấp vào hệ thống.

-         Thao tác:

Tại Tổng quan, các bạn lựa chọn "Giao dịch" -> chọn "Trả hàng nhà cung cấp".

Tại giao diện Trả hàng nhà cung cấp, ấn “Thêm mới”.

CÁCH 1: Trả hàng theo sản phẩm

Bước 1: Thêm các mặt hàng cần trả nhà cung cấp (1).

Bước 2: Điền ghi chú phiếu trả hàng (nếu có)

Bước 3: Nhập tên nhà cung cấp cần trả hàng.

Bước 4: Các thông tin thanh toán (4).

Bước 5: Ấn “ Đồng ý” để hoàn thành phiếu trả hàng.

CÁCH 2: Trả hàng theo phiếu nhập hàng

Bước 1: Tại giao diện các phiếu nhập hàng, ấn chọn phiếu nhập hàng muốn trả hàng, chọn 

Bước 2: Tuỳ chọn thêm/bớt (tên hàng hoá/ số lượng/ đơn giá) các mặt hàng cần trả trong phiếu nhập hàng đã có (1). Mặt hàng nào cần trả hàng thì giữ lại, mặt hàng không trả hàng thì ấn biểu tượng xóa đi ở cuối dòng.

Bước 3: Hoàn thiện các thông tin: Ghi chú(2), nhà cung cấp(3), thông tin thanh toán(4) cho phiếu trả hàng.

Bước 4: Ấn “Đồng ý” để hoàn thành phiếu trả hàng.


Xem thêm hướng dẫn Thêm mới trả hàng nhà cung cấp tại đây.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký