In sổ nợ

Hướng dẫn - In sổ nợ


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng in được chi tiết công nợ của đối tác giao hàng.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Đối tác giao hàng, chọn “In Sổ nợ”./storage/app/media/uploads/2018/02/image179-1024x666.png
  • Bước 2: Màn hình Báo cáo công nợ tại “Bảng kê công nợ chi tiết” của đối tác giao hàng đã chọn hiển thị:/storage/app/media/uploads/2018/02/image180-1024x579.png

Người dùng chọn /storage/app/media/uploads/2018/02/image146-1.png  để lựa chọn máy in và khổ giấy:

/storage/app/media/uploads/2018/02/image181-1024x591.pngChọn “In” để in sổ nợ.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký