Import khách hàng

Hướng dẫn - Import khách hàng


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng import thông tin của nhiều khách hàng vào hệ thống cùng một lúc.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Khách hàng, chọn “Import”./storage/app/media/uploads/2018/02/image142-1024x562.png
  • Bước 2: Màn hình “Import Khách hàng”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image143-1024x607.png
  • Bước 3: Nhập các thông tin về các khách hàng muốn thêm, xác nhận Import:

o    (1)  Điều chỉnh công nợ:

+ Chọn: Số dư nợ của khách hàng được điều chỉnh.

+ Không chọn: Số dư nợ của khách hàng không được điều chỉnh.

o    Tải file mẫu: File mẫu được tải về máy của người dùng.

o    Mở file: Cho phép người dùng chọn file excel chuẩn đã điền thông tin của khách hàng có trong máy tính.

o    Lưu: Thông tin về các khách hàng được lưu vào hệ thống.

o    Reset: Xóa bỏ các dữ liệu đã nhập trên màn hình.

o    Thoát: Hủy quá trình Import, quay lại màn hình Khách hàng.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký