Hủy và Xóa đơn hàng

Hủy và Xóa đơn hàng


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng hủy và xóa 1 đơn hàng có trong hệ thống.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Danh sách đơn hàng, chọn đơn hàng muốn hủy, chọn Hủy (Người dùng lựa chọn khi muốn hủy hẳn đơn hàng và các dữ liệu liên quan, tuy nhiên dữ liệu về đơn hàng vẫn còn lưu trong hệ thống)./storage/app/media/uploads/2018/02/image243-1024x577.png
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image244-1024x271.png

o    Chọn “Đồng ý”, đơn hàng được chọn trở thành trạng thái Hủy và không thể sửa lại.

o    Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình hủy đơn hàng.

  • Bước 3: Sau khi Hủy đơn hàng, người dùng có thể Xóa đơn đã Hủy khỏi hệ thống (Các dữ liệu của đơn hàng sẽ không còn trong hệ thống). Chọn “Xóa” đối với đơn đã hủy./storage/app/media/uploads/2018/02/image245-1024x655.png
  • Bước 4: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image246-1024x283.png

o    Chọn “Đồng ý”, đơn hàng được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy quá trình xóa đơn hàng.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký