Hủy và Xóa đơn hàng

Hướng dẫn các bạn hủy và xóa 1 đơn hàng có trong hệ thống.

Hủy và Xóa đơn hàng


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn hủy và xóa 1 đơn hàng có trong hệ thống.

-         Thao tác:

Tại màn hình Tổng quan, các bạn chọn Giao dịch, tiếp theo chọn "Danh sách đơn hàng"

  • Bước 1: Tại màn hình Danh sách đơn hàng, các bạn chọn đơn hàng muốn hủy, chọn HỦY

  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”, chọn Đồng ý:


Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký