Cập nhật Sổ tay

Hướng dẫn các bạn chỉnh sửa thông tin của sổ tay bán hàng nhanh.

Cập nhật Sổ tay


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn chỉnh sửa thông tin của sổ tay.

-         Thao tác:

Tại mục Tổng Quan, các bạn chọn "Giao dịch" -> "Sổ tay bán hàng nhanh".

Bước 1: Tại giao diện sổ tay bán hàng nhanh, chọn sổ tay bán hàng nhanh cần chỉnh sửa, ấn “Cập nhật”.

Bước 2: Cập nhật các thông tin sổ tay bán hàng nhanh như bước “Thêm mới sổ tay bán hàng nhanh”.

o    Lưu: Chọn “Lưu” để lưu thông tin chỉnh sửa. Thông tin của sổ tay được cập nhật lại trong hệ thống.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để hủy quá trình chỉnh sửa, thông tin của sổ tay vẫn giữ nguyên và quay lại trang Sổ tay bán hàng nhanh.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký