Cập nhật Phiếu thu/ chi

Hướng dẫn các bạn chỉnh sửa thông tin của phiếu thu - chi.

Cập nhật Phiếu thu/ chi


-         Mô tả: Chức năng này cho phép các bạn chỉnh sửa thông tin của phiếu thu - chi.

-         Thao tác:

Tại mục Tổng quan, các bạn lựa chọn mục "Thu&Chi"

Bước 1: Tại màn hình Thu & Chi, chọn phiếu thu/chi muốn sửa thông tin, chọn “Cập nhật”.

Bước 2: Thực hiện các thao tác chỉnh sửa như bước thêm mới Phiếu thu/Phiếu chi.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký