Trả hàng nhà cung cấp

Hướng dẫn các bạn trả lại hàng hóa cho nhà cung cấp.

Trả hàng nhà cung cấp


-         Mô tả: Tính năng này giúp các bạn trả lại hàng hóa cho nhà cung cấp.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Chọn mục “Giao dịch”.
  • Bước 2: Chọn “Trả hàng nhà cung cấp”.

Bước 3: Màn hình “Trả hàng nhà cung cấp”:

/storage/app/media/uploads/2018/02/image303-1024x553.png


Video hướng dẫn trả hàng 

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký