Cập nhật nhóm khách hàng

Hướng dẫn - Cập nhật nhóm khách hàng


-         Mô tả: Giúp người dùng sửa nhóm khách hàng hoặc xóa nhóm khách hàng.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Khách hàng, chọn/storage/app/media/uploads/2018/02/image128-1024x595.png
  • Bước 2: Cửa sổ “Cập nhật Nhóm”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image129-1024x795.png
  • Bước 3: Nhập thông tin muốn chỉnh sửa:

o    Lưu: Chọn “Lưu” để cập nhật lại thông tin nhóm khách hàng.

o    Thoát: Chọn “Thoát” để quay lại màn hình Khách hàng và hủy chỉnh sửa.

o    Xóa: Chọn “Xóa” nếu người dùng muốn xóa nhóm khách hàng. Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?” hiển thị.

+ Chọn Đồng ý, Nhóm khách hàng không còn trong hệ thống.

+ Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình xóa nhóm khách hàng.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký