Báo cáo

Hướng dẫn xem báo cáo liên quan tới công việc kinh doanh của cửa hàng, như : báo cáo bán hàng , báo cáo trả hàng, báo cáo công nợ,…

Báo cáo


- Mô tả: Phần mềm 365 cung cấp đầy đủ các mẫu báo cáo liên quan tới công việc kinh doanh của cửa hàng, như : báo cáo bán hàng , báo cáo trả hàng, báo cáo công nợ,…

 • TỔNG KẾT CUỐI NGÀY :

Công dụng: Tổng kết cuối ngày thể hiện chi tiết hàng hóa bán ra , số đơn hàng, doanh thu, phương thức thanh toán trong ngày.

(1) Giao diện báo cáo tổng kết cuối ngày.

(2) Lựa chọn thời gian xem tổng kết cuối ngày.

(3) In tổng kết cuối ngày.

(4) Ấn “Thoát” để thoát khỏi giao diện tổng kết cuối ngày.

 • BÁO CÁO BÁN HÀNG

Công dụng: Báo cáo bán hàng thể hiện đầy đủ dữ liệu giao dịch với khách hàng, doanh thu, hàng bán, phương thức thanh toán…

(1) Bộ lọc báo cáo theo nội dung.

(2) Bộ lọc báo cáo theo thời gian.

(3) Giao diện báo cáo bán hàng chi tiết.

 • BÁO CÁO TRẢ HÀNG

Công dụng: Báo cáo trả hàng thể hiện đầy đủ dữ liệu trả hàng phát sinh với nhà cung cấp hoặc khách hàng, đơn hàng trả, số lượng…

(1) Bộ lọc báo cáo theo nội dung.

(2) Bộ lọc báo cáo theo thời gian.

(3) Giao diện báo cáo trả hàng.

 • HAO PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU

Công dụng: Báo cáo hao phí nguyên vật liệu thể hiện đầy đủ dữ liệu hao phí nguyên vật liệu, nguyên liệu sản xuất…

(1) Bộ lọc nội dung báo cáo: Báo cáo nguyên vật liệu sản xuất/ Báo cáo hao phí nguyên vật liệu trực tiếp(combo).

(2) Bộ lọc báo cáo theo tên/ theo nhóm /theo chi nhánh/ theo thời gian.

(3)  Giao diện báo cáo hao phí nguyên vật liệu.

 • BÁO CÁO NHẬP HÀNG

Công dụng: Báo cáo nhập hàng thể hiện đầy đủ dữ liệu nhập hàng của cửa hàng, hàng hóa nhập kho, hàng nhập theo nhà cung cấp…

(1) Bộ lọc nội dung báo cáo nhập hàng.

(2) Các bộ lọc báo cáo theo đối tác/theo chi nhánh/ theo thời gian.

(3) Giao diện báo cáo nhập hàng.

 • BÁO CÁO KHO HÀNG

Báo cáo kho hàng: Báo cáo kho hàng thể hiện đầy đủ dữ liệu kho hàng của cửa hàng, giá trị kho hàng, xuất - nhập - tồn…

(1) Bộ lọc báo cáo theo từng nội dung.

(2) Bộ lọc báo cáo  theo tên/ theo nhóm /theo chi nhánh/ theo thời gian.

(3) Giao diện báo cáo kho hàng.

 • BÁO CÁO CÔNG NỢ

Công dụng: Báo cáo công nợ thể hiện đầy đủ dữ liệu công nợ khách hàng theo thời gian, công nợ phải trả, công nợ phải thu…

(1) Bộ lọc báo cáo theo nội dung.

(2) Bộ lọc báo cáo theo thời gian.

(3) Giao diện báo cáo công nợ.

 • BÁO CÁO HOA HỒNG

Công dụng: Báo cáo hoa hồng thể hiện đầy đủ dữ liệu hoa hồng nhân viên theo thời gian.

(1) Bộ lọc báo cáo theo thời gian.

(2) Giao diện báo cáo hoa hồng.

 • SỔ QUỸ THU & CHI

Công dụng: Sổ quỹ thu chi thể hiện đầy đủ dữ liệu thu chi của cửa hàng theo thời gian.

(1) Bộ lọc báo cáo theo tài khoản/ theo hạng mục/ theo phương thức/ theo thời gian.

(2) Giao diện Sổ quỹ Thu & Chi

 • BÁO CÁO ĐA CHI NHÁNH

Công dụng: Báo cáo đa chi nhánh thể hiện doanh thu, tần suất bán hàng, hiệu quả kinh doanh, … giữa các chi nhánh trong 1 khoảng thời gian cụ thể.

(1) Bộ lọc báo cáo theo nội dung.

(2) Bộ lọc báo cáo theo chi nhánh và thời gian.

(3) Giao diện báo cáo đa chi nhánh.

 • BÁO CÁO CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Công dụng: Báo cáo chăm sóc khách hàng thể hiện đầy đủ dữ liệu thông tin khách hàng theo chi nhánh, phân tích thói quen của khách hàng…

(1) Bộ lọc báo cáo theo nội dung.

(2) Bộ lọc báo cáo theo chi nhánh và thời gian.

(3) Giao diện báo cáo chăm sóc khách hàng.

 • PHÂN TÍCH BÁN HÀNG

Công dụng: Báo cáo phân tích bán hang thể hiện đầy đủ dữ liệu mặt hàng bán chậm, mặt hàng bán chạy, khách hàng có doanh số cáo…

(1) Bộ lọc báo cáo theo nội dung.

(2) Bộ lọc báo cáo theo thời gian.

(3) Giao diện báo cáo phân tích bán hàng.

 • KẾT QUẢ KINH DOANH

Công dụng: Báo cáo kết quả kinh doanh thể hiện đầy đủ dữ liệu kinh doanh của cửa hàng theo thời gian.

(1) Bộ lọc báo cáo theo nội dung.

(2) Bộ lọc báo cáo theo thời gian.

(3) Giao diện báo cáo kết quả kinh doanh.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký