Quản lý hàng hóa

Hướng dẫn - Quản lý hàng hóa


-         Mô tả: Người dùng có thể tìm kiếm hàng hóa theo nhiều thông tin của hàng hóa.

-         Thao tác:

  • Tại màn hình Danh sách hàng hóa:

o    (1) Người dùng có thể tìm kiếm hàng hóa theo Tên hoặc mã hàng, Tìm kiếm theo Nhà cung cấp, Tìm kiếm theo loại hàng hóa, Tìm kiếm theo nhóm hàng, Tìm kiếm theo tồn kho, Tìm kiếm theo thuộc tính,….

o    (2) Các trường thông tin của hàng hóa./storage/app/media/uploads/2018/02/image014-1024x622.png

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký