Xuất danh sách đơn hàng ra file excel

Xuất danh sách đơn hàng ra file excel


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng xuất toàn bộ dữ liệu về đơn hàng cùng các thông tin liên quan ra file excel.

-         Thao tác:

  • Tại màn hình Danh sách đơn hàng, chọn “Xuất ra file”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các đơn hàng có trên hệ thống./storage/app/media/uploads/2018/02/image250-1024x580.png
  • Chọn đơn hàng muốn xuất danh sách, chọn “Export to excel”. Hệ thống sẽ tự động xuất ra file excel bao gồm danh sách các hàng hóa của đơn hàng./storage/app/media/uploads/2018/02/image251-1024x590.png
Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký