In sổ nợ

In sổ nợ


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng in được chi tiết công nợ của khách hàng.

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Khách hàng, chọn “In Sổ nợ”./storage/app/media/uploads/2018/02/image144-1024x439.png
  • Bước 2: Màn hình Báo cáo công nợ tại “Bảng kê công nợ chi tiết” của khách hàng hiển thị:/storage/app/media/uploads/2018/02/image145-1024x586.png
  • Người dùng chọn/storage/app/media/uploads/2018/02/image147-1024x613.png

Chọn “In” để in sổ nợ.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký