Hủy và Xóa chứng từ Sản xuất và Sơ chế

Hướng dẫn - Hủy và Xóa chứng từ Sản xuất và Sơ chế


-         Mô tả: Chức năng này cho phép người dùng hủy và xóa 1 chứng từ Sản xuất & Sơ chế có trong hệ thống./storage/app/media/uploads/2018/02/image099-1024x562.png

-         Thao tác:

  • Bước 1: Tại màn hình Quản lý Sản xuất & Sơ chế, chọn chứng từ muốn hủy, chọn “Hủy”. (Người dùng lựa chọn khi muốn hủy chứng từ và các dữ liệu liên quan, tuy nhiên dữ liệu về chứng từ vẫn còn lưu trong hệ thống).
  • Bước 2: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image100-1024x301.png

o    Chọn “Đồng ý”, chứng từ được chọn trở thành trạng thái Hủy và không thể sửa lại.

o    Chọn “Thoát”, để hủy bỏ quá trình hủy chứng từ.

  • Bước 3: Sau khi Hủy chứng từ, người dùng có thể Xóa chứng từ đã Hủy khỏi hệ thống (Các dữ liệu của phiếu kiểm kê sẽ không còn trong hệ thống). Chọn “Xóa” đối với chứng từ đã hủy./storage/app/media/uploads/2018/02/image101-1024x562.png
  • Bước 4: Cửa sổ “Xác nhận xóa dữ liệu?”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image102-1024x309.png

o    Chọn “Đồng ý”, chứng từ được chọn không còn trong hệ thống.

o    Chọn “Thoát”, để hủy quá trình xóa chứng từ.

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký