Chi tiết đơn Trả hàng

Chi tiết đơn Trả hàng


-         Mô tả: Chức năng này giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về đơn trả hàng.

-         Thao tác:

  • Tại màn hình Trả hàng, chọn đơn trả hàng muốn xem chi tiết. Người dùng có thể xem được: Mã chứng từ, Ngày tạo, Ngày trả, Trạng thái, Người tạo, Người sửa, Ngày sửa, Ghi chú… của đơn trả hàng đã chọn tại tab “Chi tiết”./storage/app/media/uploads/2018/02/image267-1024x559.png
  • Xem được tất cả các chứng từ liên quan tại tab “Phiếu chi”. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tạo Phiếu chi cho việc hoàn tiền khách hàng tại đây./storage/app/media/uploads/2018/02/image268-1024x422.png

Cửa sổ “Thêm mới Phiếu chi”:/storage/app/media/uploads/2018/02/image269-1024x835.png

Tìm kiếm

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Hướng dẫn sử dụng phần mềm POS365

Phần mềm quản lý bán hàng

Xem trang giới thiệu phần mềm quản lý bán hàng của chúng tôi để biết được phần mềm này giúp bạn kinh doanh như thế nào

Liên hệ

Bạn vẫn còn thắc mắc hay băn khoăn về phần mềm của chúng tôi, hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn.

Bạn đã sẵn sàng sử dụng POS365

Đăng ký dùng thử ngay bây giờ

Đăng ký