Câu chuyện kinh doanh

Doanh thu là cơ sở để đánh giá hiệu suất kinh doanh của doanh nghiệp một cách chính xác. Vậy, doanh thu là gì? Làm thế nào để xác định doanh thu bán hàng một cách hiệu quả? Cách tính doanh thu đơn giản và chính xác nhất hiện nay là gì? Cùng POS365 khám phá những thông tin hữu ích trong bài viết này để có câu trả lời nhé! 

Doanh thu là gì? Cách tính doanh thu chi tiết và chính xác nhất

I. Doanh thu là gì? Ý nghĩa của doanh thu đối với doanh nghiệp 

Dưới đây là khái niệm doanh thu là gì? Và tầm quan trọng của doanh thu đối với các doanh nghiệp kinh doanh cũng như cách phân loại các loại doanh thu thường gặp. Hãy cùng theo dõi những thông tin hữu ích dưới đây nhé! 

1.1. Doanh thu là gì? 

Theo Quyết định của Bộ tài chính ban hành 149/2001/QĐ và công bố 04 chuẩn mực kế toán Việt Nam thì doanh thu: 

Là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ những hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần tăng vốn chủ sở hữu. 

Ngoài khái niệm trên theo chuẩn mực kế toán thì bạn có thể hiểu doanh thu là gì và doanh thu tiếng anh là gì theo cách phổ thông như sau: 

Doanh thu (tên tiếng anh là Revennue) là toàn bộ số tiền thu được trong quá trình mua bán, trao đổi hàng hoá, cung cấp dịch vụ hay các hoạt đọng đem lại lợi ích khác cho các cá nhân hay doanh nghiệp. Chỉ số này phản ánh tình trạng kinh doanh của một đơn vị trong một khoảng thời gian nhất định. Từ đó, có thể đánh giá hiệu doanh nghiệp đó có đang hoạt động hiệu quả hay không.

 Doanh thu là gì?

Doanh thu là gì?

Bên cạnh đó, bạn có thể theo dõi thêm khái niệm về doanh thu bán hàng là gì? Doanh thu bán hàng là số tiền thu được từ việc bán hàng, buôn bán các sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Doanh thu bán hàng bao gồm doanh thu bán nội bộ và doanh thu bán ngoài thị trường. 

1.2. Ý nghĩa của doanh thu đối với doanh nghiệp 

 • Đánh giá tình hình hoạt động, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 

 • Thiết lập những chính sách thúc đẩy sự phát triển cho doanh nghiệp 

 • Giúp doanh nghiệp vận hành, chi trả các chi phí để duy trì hoạt động kinh doanh 

 • Doanh thu càng nhiều, tình hình kinh doanh của doanh nghiệp càng khởi sắc 

 • Là khoản chi giúp doanh nghiệp duy trì và phát triển trong tương lai

>> Đọc thêm: Những cách làm tăng doanh thu cho cửa hàng bán lẻ hiệu quả

1.3. Các loại doanh thu thường gặp 

Hiện nay, cách phân loại các loại doanh thu thường dựa trên nội dung doanh thu đó. Cụ thể như sau: 

 • Doanh thu bán hàng: Là doanh thu kinh doanh, bán sản phẩm mà doanh nghiệp sản xuất. 

 • Doanh thu cung cấp dịch vụ: Là doanh thu đã được thoả thuận theo hợp đồng như cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê tài sản cố định theo phương thúc cho thuê hoạt động… 

Các loại doanh thu thường gặp

Các loại doanh thu thường gặp

 • Doanh thu bán hàng nội bộ: số tiền thu được từ việc tiêu thụ các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ… nội bộ trong doanh nghiệp. Hoặc lợi ích kinh tế thu được giữa các đơn bị trực thuộc hạch toán phụ thuộc trong cùng một công ty, tổng công ty tính theo giá bản nội bộ.

 • Doanh thu hoạt động tài chính: doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức… lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp. 

1.4. Phân biệt doanh thu và lợi nhuận  

Hiện nay, có khá nhiều người vẫn chưa thể phân biệt chính xác giữa doanh thu và lợi nhuận. Vậy, doanh thu và lợi nhuận khác nhau như thế nào? 

Sau đây là bảng so sánh dựa trên những tiêu chí cơ bản giúp bạn phân biệt doanh thu và lợi nhuận một cách chi tiết nhất. 

Bảng phân biệt doanh thu và lợi nhuận

Bảng phân biệt doanh thu và lợi nhuận 

>> Tìm hiểu thêm: Lợi nhuận ròng là gì? Vai trò và cách tính lợi nhuận ròng chuẩn xác

II. Công thức tính doanh thu bán hàng 

Ngoài khái niệm doanh thu là gì thì để tính doanh thu bán hàng chính xác, trước tiên bạn cần hiểu và phân loại doanh thu thuần và tổng doanh thu là gì. 

2.1. Tổng doanh thu 

Là tổng cộng các khoản thu từ việc bán hàng hoá, dịch vụ… trong một khoảng thời gian nhất định. 

Công thức tính tổng doanh thu: 

Tổng doanh thu = Giá cả x Số lượng hàng hoá bán ra 

2.2. Doanh thu thuần 

Là khoản thu từ công việc bán hàng, cung cấp dịch vụ… mà doanh nghiệp có được sau khi khấu trừ các khoản giảm trừ như chiết khấu thương mại, giảm giá bán hàng, háng bán trả lại. 

Công thức tính doanh thu thuần: 

Doanh thu thuần = Tổng doang thu bán hàng (dịch vụ..) - Các khoản giảm trừ

Trong đó, các khoản giảm trừ thường bao gồm: chiết khấu thương mại, giá trị hàng trả lại, giảm giá hàng bán… Cụ thể như sau: 

Doanh thu thuần = Tổng doanh bán hàng (cung cấp dịch vụ) - Chiết khấu bán hàng - Hàng bán bị trả lại - Giảm giá hàng bán

Công thức tính Doanh thu thuần

Công thức tính Doanh thu thuần

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, có thể áp dụng công thức tính doanh thu theo hai cách sau: 

Cách 1: Doanh Thu = Số đơn vị bán/ đơn vị dịch vụ * giá sản phẩm/ dịch vụ 

Cách 2: Doanh Thu = Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ/ mua sản phẩm * giá trung bình dịch vụ/ sản phẩm. 

Doanh thu không chỉ là chỉ số phản ánh mức độ hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp mà còn khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường. Một doanh nghiệp chỉ có thể thành công nếu có kế hoạch tăng trưởng doanh thu bền vững. 

III. Điều kiện ghi nhận doanh thu 

Sau khi đã hiểu khái niệm doanh thu là gì thì nhà quản trị cần biết điều kiện để ghi nhận doanh thu. Theo quy định của Nhà nước, điều kiện ghi nhận doanh thu phải tuân tủ đúng những nguyên tắc kế toán. Dưới đây là những điều kiện cho từng lĩnh vực kinh doanh, trường hợp cụ thể trong doanh nghiệp. 

3.1. Doanh thu bán hàng 

Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng bao gồm: 

 • Doanh nghiệp đã chuyển gia phần lớn rủi ro cũng như lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá cho người mua 

 • Đơn vị kinh doanh không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hoá như người sở hữu hay quyền kiếm soát hàng hoá 

 • Doanh thu được xác định chính xác 

 • Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng 

 • Đơn vị kinh doanh cần xác định các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng. 

3.2. Doanh thu cung cấp dịch vụ 

Với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thì cần đảm bảo các điều kiện sau đây: 

 • Doanh thu phải được xác định một cách chính xác 

 • Doanh nghiệp đã và sẽ thu lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó 

 • Xác định phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm lập báo cáo 

 • Xác định chi phí phát sinh giao dịch cũng như chi phí hoàn thành giao dịch. 

3.3. Doanh thu từ hợp đồng kinh tế 

Doanh thu từ hợp đồng kinh tế là một trong những trường hợp ghi nhận phức tạp vì hợp đồng kinh tế có thể sẽ gồm nhiều giao dịch. Vì thế, các doanh nghiệp cần hiểu rõ các giao dịch để ghi nhận doanh thu. 

 • Hợp đồng kinh tế quy định việc kinh doanh cũng như cung cấp dịch vụ sau bán (ngoài các điều khoản bảo hành thông thường), doanh nghiệp phải ghi nhận riêng doanh thu bán hàng và doanh thu cung cấp dịch vụ.

Doanh thu từ hợp đồng kinh tế

Doanh thu từ hợp đồng kinh tế

 • Nếu hợp đồng quy định bên bán chịu trách nhiệm lắp đặt sản phẩm, hàng hoá cho người mua thì doanh thu chỉ được ghi nhận sau khi việc lắp đặt được hoàn tất

 • Doanh nghiệp phải cung cấp cho người mua hàng, dịch vụ miễn phí hay chiết khấu thì chỉ được ghi nhận doanh thu đối với hàng hoá, dịch vụ phải cung cấp miễn phí cho đến khi thực hiện nghĩa vụ với người mua. 

3.4. Doanh thu từ việc buôn bán bất động sản 

Điều kiện ghi nhận doanh thu trong lĩnh vực bất động sản được quy định cụ thể như sau: 

 • Bất động sản đã được hoàn thành và bàn giao cho người mua. Doanh nghiệp chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu bất động sản cho người mua. 

 • Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý bất động sản hay quyền kiểm soát bất động sản 

 • Doanh nghiệp đã thu được hay sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán bất động sản 

 • Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bất động sản 

Doanh thu là gì?

Doanh thu từ việc buôn bán bất động sản

Ngoài ra, với những trường hợp trên thì việc ghi nhận doanh thu cũng cần tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc sau đây. 

 • Đối với hàng hoá nhận bán đại lý, ký gửi theo phương thức bán đúng giá hưởng hoa hồng. Doanh thu của doanh nghiệp chính là phần hoa hồng bán hàng mà doanh nghiệp được nhận 

 • Với hoạt động uỷ thác xuất nhập khẩu, doanh thu của doanh nghiệp là phí uỷ thác đơn vị 

 • Trong trường hợp nhận gia công vật tư, hàng hoá, doanh thu của doanh nghiệp là số tiền gia công thực tế được hưởng, không bao gồm trí trị vật tư, hàng hoá nhận gia công. 

 • Bán hàng theo phương thức trả góp, trả chậm thì doanh thu được xác định theo giá bán trả tiền ngay 

Như vậy, có thể thấy sẽ có những sự khác nhau về điều kiện ghi nhận doanh thu giữa các lĩnh vực. Do đó, bộ phận chuyên môn cần lưu ý và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. 

>> Xem thêm: Hướng dẫn cách quản lý doanh thu nhà hàng chặt chẽ, chi tiết

IV. Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng 

Bạn đã biết đâu là thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng chính xác? Cách xác định doanh thu bán hàng cho từng ngành nghề, lĩnh vực phổ biến hiện nay sẽ được bật mí ngay sau đây. 

4.1. Doanh thu cung cấp dịch vụ 

Thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ thời thời điểm hoàn tất việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm viết hoá đơn dịch vụ. Trong trường hợp, thời điểm viết hoá đơn xảy ra trước thì lấy thời điểm viết hoá đơn, trừ loại hình dịch vụ vận tải hàng không. 

4.2. Doanh thu hoạt động thương mại 

Doanh thu từ hoạt động thương mại thì thời điểm xác định doanh thu là thời gian chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hoá cho khách hàng. 

4.3. Doanh thu trong hoạt động xây dựng 

Là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền. 

cách tính doanh thu

Doanh thu trong hoạt động xây dựng

Chẳng hạn, ký kết hợp đồng xây dựng trọn gói toà nhà bao gồm xây dựng móng, xây dựng hầm, xây dựng tường. 

 • Trường hợp ký hợp đồng nghiệm thu từng giai đoạn: Thời điểm nghiệm thu và xuất hoá đơn là thời điểm hoàn thành từng phần móng, hầm và tường 

 • Trường hợp lý hợp đồng, xuất hoá đơn vào thời điểm hoàn thành cả hợp đồng: trường hợp này ít xảy ra, được áp dụng ở những công ty có vốn đầu tư nước ngoài. 

4.4. Doanh thu bán bất động sản 

Thời điểm bàn giao bất động sản chính là thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN, quyết toán lại thuế và ghi nhận chi phí liên quan hoạt động bán bất động sản được trừ theo mức khống chế theo quy định vào năm đầu tiên bàn giao bất động sản. 

V. Doanh thu hoà vốn là gì? Cách tính doanh thu hoà vốn 

Bên cạnh những thông tin về doanh thu là gì thì những thông tin chi tiết và hữu ích về doanh thu hoà vốn và cách tính doanh thu hoà vốn dưới đây dành cho chủ kinh doah, bạn không nên bỏ lỡ. 

5.1. Doanh thu hoà vốn là gì? 

Để hiểu doanh thu hoà vốn là gì thì trước tiên cần hiểu khái niệm sản lượng hoà vốn. Sản lượng hoà vốn là mức sản lượng mà doanh nghiệp sản xuất khi doanh thu vừa đủ để có thể bù đắp những chi phí mà doanh nghiệp phải đầu tư. 

Như vậy, Doanh thu hoà vốn được hiểu một cách đơn giản đó là doanh thu nhận được tại thời điểm sản lượng hoà vốn. 

Doanh thu hòa vốn

Doanh thu hòa vốn là gì? 

Bên cạnh đó, bạn cũng cần hiểu khái niệm về điểm hoà vốn để biết cách tính doanh thu hoà vốn. Điểm hoà vốn trong tiếng anh là Break Even Poin (viết tắt BVP) là điểm mà tại đó tổng doanh thu vừa đủ để bù đắp cho tổng chi phí đã đầu tư. Theo đó, doanh nghiệp sẽ có lợi nhuận bằng 0 nên sẽ không lãi nhưng cũng chẳng lỗ. 

5.2. Các tiêu chí xác định điểm hoà vốn 

Điểm hoà vốn được xem là yếu tố quan trọng để nhà quản trị đưa ra những quyết định kinh doanh phù hợp tại thời điểm hiện tại. Đồng thời lựa chọn cơ cấu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp sao cho hợp lý nhất. 

Các tiêu chí xác định điểm hòa vốn

Các tiêu chí xác định điểm hòa vốn

Thông thường, điểm hoà vốn được xác định theo 3 tiêu chí cơ bản như sau: 

 • Sản lượng sản phẩm khi hoà vốn 

 • Doanh thu tiêu thị khi đạt đến điểm hoà vốn 

 • Thời gian doanh nghiệp đạt điểm hoà vốn 

Để xác định điểm hoà vốn một cách chính xác thì doanh nghiệp nê phân loại chi phí thành chi phí cố định và chi phí không cố định hay còn gọi là định phí và biến phí. 

5.3. Công thức tính doanh thu hoà vốn 

Cách tính doanh thu hoà vốn dựa trên quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Với những doanh nghiệp sản xuất hay kinh doanh một loại mặt hàng và những đơn vị kinh doanh hay sản xuất nhiều loại hàng hoá. 

Doanh nghiệp sản xuất hay kinh doanh một loại hàng hoá 

Doanh thu hoà vốn được xác định bằng cách lấy sản lượng ở thời điểm hoà vốn nhân với đơn giá bán. 

Doanh Thu Hoà Vốn = Sản lượng hoà vốn x Đơn giá bán 

Công thức tính doanh thu hoà vốn được xây dựng dựa trên quan điểm, cứ một món hàng tiêu thụ thì cần phân phối một số dư đảm phí (p - v) để trang trải. Do đó, khi biết được định phí và số dư đảm phí của một hàng hoá, ta sẽ tính được: 

Sản lượng hoà vốn = Tổng định phí / (Đơn giá bán sản phẩm - Biến phí một đơn vị) 

Hay Sản lượng hoà vốn = Tổng định phí / Số dư đảm phí tổ chức  

Qhv = F/ Số dưa đảm phí đơn vị 

doanh thu hòa vốn

Công thức tính doanh thu hòa vốn cho doanh nghiệp kinh doanh một mặt hàng

Khi tính được tỷ lệ số dư đảm phí thì: 

Thu nhập hoà vốn = Toàn bộ định phí /  Tỷ lệ số dư đảm phí 


Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nhiều mặt hàng 

Trường hợp mua bán, sản xuất nhiều hàng hoá, mỗi loại sẽ có mức giá cả khác nhau. Vì vậy, để xác định được sản lượng và doanh thu hoà vốn thì cần tiến hành theo các bước sau: 

Bước 1: Xác định tỷ lệ kết cấu doanh thu của những mặt hàng tiêu thụ. 

% từng loại sản phẩm = (Doanh thu từng sản phẩm/ Tổng doanh thu) x 100% 

Bước 2: Xây dựng tỷ lệ số dư đảm phí bình quân của từng loại sản phẩm 

% số dư định phí bình quân = Tỷ lệ số dư định phí x Tỷ lệ kết cấu sản phẩm 

doanh thu hòa vốn

Công thức tính doanh thu hòa vốn cho doanh nghiệp kinh doanh nhiều mặt hàng 

Bước 3: Xác định thu nhập hoà vốn chung của các mặt hàng theo công thức

Thu nhập hoà vốn = Tổng định phí / % số dư đảm phí bình quân 

Bước 4: Định hình doanh thu hoà vốn và sản lượng hoà vốn cho từng hàng hoá 

Doanh Thu Hoà Vốn từng hàng hoá = Doanh thu hoà vốn chung x % kết cấu từng mặt hàng 

Sản lượng hoà vốn từng hàng hoá = Doanh thu hoà vốn chung / Giá bán từng mặt hàng

VI. Những cách tăng doanh thu bán hàng hiệu quả nhất 

Doanh thu là gì? Doanh thu có vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Nhưng làm thế nào để tăng doanh thu bán hàng hiệu quả và bền vững? Những thông tin chi tiết sau đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này một cách triệt để và đem lại hiệu quả. 

6.1. Xác định đúng đối tượng khách hàng mục tiêu 

Một trong những cách tăng doanh thu hiệu quả và bền vững nhất đó là xác định đúng đối tượng khách hàng mục tiêu. Khác hàng mục tiêu là những người sẽ mua sắm, sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp. Từ đó tại ra những lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp. 

Xác định đúng đối tượng khách hàng mục tiêu

Xác định đúng đối tượng khách hàng mục tiêu

Do đó, nhà quản lý cần xác định rõ ràng chân dung khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp mình là ai, những mong muốn, sở thích và những yếu tố về nhân khẩu học.. để có phương án và giải pháp tiếp cận hiệu quả. 

>> Tham khảo thêm: Khách hàng mục tiêu là gì? Làm thế nào để xác định khách hàng mục tiêu?

6.2. Tiếp nhận những phản hồi của khách hàng 

Đây không chỉ là phương án giúp doanh nghiệp cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ/ sản phẩm mà còn tạo sự tin tưởng, nhận được đánh giá cao từ phía khách hàng. 

Doanh thu là gì?

Tiếp nhận những phản hồi của khách hàng

Thu thập và tiếp nhận những phản hồi trên tinh thần tích cực và đặt vị trí của mình vào khách hàng sẽ giúp bạn hiểu rõ những mong muốn và đón nhận thông tin dù không mấy tích cực một cách vui vẻ. Kể cả những phàn nàn, khiếu nại thì nhà quản lý cần đưa ra phương án giải quyết một cách ổn thoả nhằm xoa dịu và giữ chân khách hàng. 

6.3. Đào tạo nhân viên chuyên nghiệp 

Nhân viên là người thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, đồng thời có ảnh hưởng lớn đến quyết định mua hàng của khách hàng. Một nhân viên kinh doanh với thái độ và tinh thần làm việc chuyên nghiệp, niềm nở sẽ tạo cho khách hàng cảm giác thận thiện và dễ dàng thuyết phục khách hàng mua sắm nhiều hơn. 

cách tính doanh thu bán hàng

Đào tạo nhận viên chuyên nghiệp 

Nhà quản lý cần có kế hoạch đào tạo nhân viên một cách bài bản và chuyên nghiệp. Thường xuyên tổ chức những buổi trao đổi và chia sẽ kỹ năng, kinh nghiệm hay những bài học để nhân viên thấu hiểu, có sự thay đổi, nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả công việc. Hoặc đăng ký tham gia những buổi đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng dành cho nhân viên tại các tổ chức, đơn vị chuyên nghiệp. Hay tìm kiếm Mentor trong ngành để trao đổi và chia sẻ cùng đội ngũ nhân viên cũng là phương án hiệu quả mà chủ kinh doanh có thể tham khảo. 

>> Khám phá ngay: Top 23 cách quản lý nhân viên hiệu quả doanh nghiệp không thể bỏ qua

6.4. Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh 

Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh là bước quan trọng trong mọi hoạt động và lĩnh vực kinh doanh. Điều này không chỉ giúp doanh nghiệp nắm bắt được những điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ mà còn giúp doanh nghiệp có những phương án cải thiện và phát triển sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng ngày một tốt hơn. 

doanh thu

Nghiên cứu và phân tích đối thủ cạnh tranh

Tuy nhiên, để phân tích và đo lường mức độ cạnh tranh của đối thủ thì nhà quản trị cần có kế hoạch nghiên cứu một cách kỹ càng và chi tiết. Kế hoạch này càng chi tiết càng giúp doanh nghiệp hiểu rõ về đối thủ hơn. 

>> Xem ngay: Cách phân tích đối thủ cạnh tranh hiệu quả trong 7 bước

6.5. Đẩy mạnh các hoạt động bán hàng 

Thông thường doanh thu của doanh nghiệp đến từ hoạt động bán hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu. 

Đẩy mạnh các hoạt động bán hàng

Đẩy mạnh các hoạt động bán hàng 

Vì thế, để tăng trưởng doannh thu một cách hiệu quả thì cần đẩy mạnh hoạt động bán hàng như: tối ưu quy trình bán hàng, nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng chất lượng sản phẩm, đầu tư cho khâu thiết kế và đóng gói hay dịch vụ giao hàng nhanh chóng…Nhằm gia tăng sự hài lòng của khách hàng, từ đó khiến khách hàng cảm thấy hài lòng và mong muốn gắn bó với thương hiệu của doanh nghiệp. 

6.6. Tăng tỷ lệ chuyển đổi mua hàng 

Tỷ lệ chuyển đổi phụ thuộc vào tỷ lệ mua hàng trên tổng khách hàng tiềm năng đã tiếp cận. Khi số lượng đơn hàng tăng thì doanh thu cũng tăng. 

Hiện nay có khá nhiều phương pháp giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi mua hàng, chẳng hạn như cải thiện và nâng cao khả năng bán hàng cho nhân viên bằng cách đào tạo quy trình bán hàng một cách bài bản và chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên. Cùng với đó, doanh nghiệp cũng nên đưa ra những chính sách, chương trình ưu đãi đi kèm để thúc đẩy hành vi mua hàng. 

ghi nhận doanh thu

Tăng tỷ lệ chuyển đổi mua hàng

Một vài cách đơn giản và thông dụng được nhiều doanh nghiệp áp dụng để nâng cao tỷ lệ chuyển đổi mua hàng của khách hàng đó là cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc, chính sách bảo hành, tặng kèm các chương trình miễn phí vận chuyển hay lắp đặt… 

6.7. Tăng giá trị đơn hàng 

Thêm một cách nhằm tăng trưởng doanh thu hiệu quả mà các doanh nghiệp không thể bỏ qua đó là tăng giá trị trung bình trên một đơn hàng. Giá trị đơn hàng càng cao thì số tiền doanh nghiệp thu được càng lớn. Vì vậy, nhà quản trị nên nắm bắt cơ hội này.

ghi nhận doanh thu

Tăng giá trị đơn hàng

Để gia tăng giá trị trung bình đơn hàng thì doanh nghiệp có thể sử dụng những cách sau: 

 • Thiết lập chương trình ưu đãi tặng quà khi đạt giá trị đơn hàng 

 • Tặng Voucher 

 • Cung cấp mã giảm giá 

 • Tích luỹ điểm thành viên cho khách hàng 

 • Chương trình miễn phí vận chuyển nếu đơn hàng đạt giá trị như miễn phí cho đơn hàng từ 500.000đ 

6.8. Gia tăng tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng 

Để biến khách hàng mới trở thành khách hàng trung thành, thường xuyên ghé thăm cửa hàng để mua sắm là cách giúp tăng doanh thu một cách nhanh chóng và bền vững. Khi giữ chân khách hàng trung thành, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được chi phí chăm sóc, chi phí quảng cáo, chi phí tiếp cận… 

tính doanh thu

Gia tăng tỷ lệ khách hàng quay lại mua hàng 

Việc thuyết phục khách hàng quay lại mua hàng là điều không hề đơn giản, hãy đảm bảo khách hàng có những trải nghiệm mua sắm và an tâm khi sử dụng. Tạo cảm xúc cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Khi đó, khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng và thoả mãn những nhu cầu thì chắc chắn rằng, họ sẽ quay lại và trung thành với thương hiệu doanh nghiệp. 

6.9. Cắt giảm những chi phí không cần thiết 

Một trong những cách giúp tăng trưởng doanh thu bán hàng mà nhiều doanh nghiệp thường bỏ qua đó là cắt giảm những chi phí không cần thiết. 

Với những khoản chi không bắt buộc, doanh nghiệp cần tìm phương án để tối ưu và cắt giảm. Chẳng hạn như, chiến dịch quảng cáo sản phẩm đang hoạt động nhưng không hiệu quả, hãy tạm dừng và tìm kiếm phương án tối ưu hơn để thay thế. 

điều kiện ghi nhận doanh thu

Cắt giảm những chi phí không cần thiết 

Hay cắt giảm chi phí sản xuất, với những vật liệu dư thừa có thể đem tái chế, tạo ra những sản phẩm mới hoặc thanh lý, bán cho những đơn vị sản xuất khác. Việc thuê văn phòng, kho bãi vừa đủ cũng là cách giúp tiết kiệm một phần chi phí không hề nhỏ. 

Nên phân bổ thời gian công việc, cắt giảm nhân sự nếu thực sự không cần thiết. Có thể lựa chọn phương án thuê ngoài hay những vị trí thời vụ vừa giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vừa giúp tối ưu được hiệu suất. 

>> Bạn đã biết? Bí quyết tối ưu chi phí và tăng doanh thu quán cafe hiệu quả

6.10. Sử dụng chiến lược về thời gian 

Theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định thời điểm nào doanh nghiệp hoạt động tốt, thích hợp để đưa ra những chương trình thúc đẩy bán hàng, thúc đẩy doanh thu. Bên cạnh đó, nhà quản trị cũng có thể cắt giảm thời gian đi lại, giảm thiểu chi phí bằng cách áp dụng các cuộc họp online. 

điều kiện ghi nhận doanh thu

Sử dụng chiến lược về thời gian

Việc quản lý chiến lược thời gian là một trong những yếu tố quan trọng, không chỉ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian, nâng cao doanh thu mà còn là cách giúp giảm thiểu chi phí một cách hiệu quả. 

6.11. Sử dụng phần mềm quản lý thông minh 

Để tối ưu chi phí, cắt giảm những chi phí không cần thiết thì hầu hết, các chủ kinh doanh đều lựa chọn giải pháp sử dụng phần mềm quản lý thông minh. Không chỉ giúp bạn giảm thiểu chi phí mà còn việc quản lý nhân sự, quản lý kho hàng hoá, quản lý thông tin khách hàng và tối ưu quy trình bán hàng giúp nâng cao hiệu suất và đem đến trải nghiệm tốt cho khách hàng. 

Phần mềm quản lý bán hàng POS365

Phần mềm quản lý bán hàng POS365

Phần mềm quản lý bán hàng POS365 tự hào là phần mềm quản lý hàng đầu Việt Nam, với hơn 87% chủ kinh doanh lựa chọn. Chúng tôi đem đến những giải pháp kinh doanh, giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro, giảm thất thoát hàng hoá, kiểm soát tồn kho và hỗ trợ đa phương thức thanh toán. Hơn nữa, chi phí sử dụng cạnh tranh nhất thị trường, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng 24/7 cũng như tư vấn về những giải pháp giúp việc kinh doanh khởi sắc hơn. 

Bạn có thể đăng ký dùng thử phần mềm miễn phí tại đây, ngay hôm nay: 

Như vậy, trong nội dung bài viết này chắc hẳn bạn đã hiểu doanh thu là gì? Các tính doanh thu và tổng doanh thu cũng như những giải pháp nhằm tăng doanh thu cho doanh nghiệp. Hy vọng rằng, sẽ hữu ích cho bạn và bạn có thể áp dụng được trong doanh nghiệp của mình. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline 1900 4515 để được tư vấn và giải đáp miễn phí nhé! Chúc bạn kinh doanh thành công!