Câu chuyện kinh doanh

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay là một thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động và khả năng sinh lời của một doanh nghiệp. Chỉ số này được xác định bởi doanh thu trừ đi chi phí mà không bao gồm lãi vay và thuế. Cùng POS365 tìm hiểu những thông tin cần thiết về lợi nhuận trước thuế và lãi vay trong bài viết này nhé!

Những điều bạn chưa biết về lợi nhuận trước thuế và lãi vay

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay là gì?

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay viết tắt tiếng Anh là EBIT. Được biết đến là chỉ số đánh giá mức độ hiệu quả và khả năng sinh lời của một công ty. Thu nhập ròng trước khi đã trừ đi chi phí thuế thu nhập, chi phí lãi vay thì được tính là EBIT.

Chỉ số EBIT được sử dụng để đánh giá, phân tích hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp. Không bao gồm chi phí cấu trúc vốn và chi phí thuế ảnh hưởng tới lợi nhuận.  Chỉ số này còn được gọi là lợi nhuận hoạt động hay thu nhập hoạt động. Bởi cả hai chỉ số đều loại trừ chi phí thuế và lãi vay khỏi quá trình tính toán. Tuy nhiên có nhiều trường hợp chỉ số EBIT và thu nhập hoạt động có thể khác nhau.

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay là gì?

Lợi nhuận trước thuế và lãi vay là gì?

Chỉ số EBIT được các nhà đầu tư quan tâm. Bởi thông qua EBIT họ đánh giá được tình tình hoạt động cũng như tiềm năng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai. Từ đó đưa ra những so sánh giữa các doanh nghiệp với nhau. Và có thể đưa ra những quyết định đầu tư rót vốn phù hợp.

>>Xem thêm: Những điều bạn cần biết về lợi nhuận trước thuế

Công thức tính lợi nhuận trước thuế và lãi vay

Chỉ số EBIT = Tổng doanh thu - Chi phí hoạt động

EBIT được tính bằng tổng doanh thu trừ đi chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên các doanh nghiệp tại Việt Nam khó có thể tính theo công thức này. Bởi chi phí tài chính có bao gồm các khoản chi phí lãi vay nên để tình được chi phí hoạt động là rất khó. Vậy nên cách tính lợi nhuận trước thuế và lãi vay được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là:

  • EBIT = Tổng lợi nhuận trước thuế và chi phí lãi vay
  • EBIT = Tổng thu nhập sau thuế, thu nhập doanh nghiệp và cả chi phí lãi vay

Công thức tính lợi nhuận trước thuế và lãi vay

Công thức tính lợi nhuận trước thuế và lãi vay

Các bạn có thể tham khảo ví dụ dưới đây để hiểu dễ hơn về công thức lợi nhuận trước thuế và lãi vay.

Doanh nghiệp A có doanh thu từ hoạt động kinh doanh là 100 tỷ. Các chi phí phí hoạt động, sản xuất là 50 tỷ và chi phí lãi vay là 2 tỷ. Lợi nhuận trước thuế là 48 tỷ. 20% thuế thu nhập doanh nghiệp là 9,6 tỷ. Lợi nhuận sau thuế bằng lợi nhuận trước thuế trừ đi thuế TNDN là 38,4 tỷ.

Từ công thức tính EBIT trên ta có:

EBIT = Tổng doanh thu - Chi phí hoạt động = 100 - 50 = 50 (tỷ)

EBIT = Tổng lợi nhuận trước thuế và chi phí lãi vay = 48 + 2 = 50 (tỷ)

EBIT = Tổng thu nhập sau thuế, thu nhập doanh nghiệp và cả chi phí lãi vay = 38,4 + 9,6 + 2 = 50 (tỷ)

>>Xem thêm:  Lợi nhuận thuần là gì? Cách tính lợi nhuận thuần chính xác và đơn giản

Vai trò của chỉ số EBIT

Chỉ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay được các nhà đầu tư rất quan tâm. Bởi chính chỉ số này giúp các nhà đầu tư:

  • Xác định được khả năng kiểm soát chi phí doanh nghiệp như thế nào.

  • Các hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp như thế nào để tạo ra lợi nhuận sau khi đã bỏ qua thuế và lãi vay.

  • Xem xét khả năng tạo ra thu nhập sinh lời từ doanh nghiệp. Các khoản phải trả và tài trợ các hoạt động khác như thế nào. Từ đó biết được hiệu suất hoạt động cũng như tiềm năng phát triển doanh nghiệp trong tương lai.

Ngoài ra các nhà đầu tư hoàn toàn có thể sử dụng chỉ số EBIT để so sánh hai doanh nghiệp có mức thuế thu nhập khác nhau nhưng trong cùng một lĩnh vực.

Vai trò của chỉ số EBIT

Chỉ số lợi nhuận trước thuế và lãi vay được các nhà đầu tư rất quan tâm

>>Xem thêm:  Biên lợi nhuận là gì? Phân loại và cách tính chuẩn nhất 2023

2 ứng dụng từ lợi nhuận trước thuế và lãi vay

Bởi đã loại bỏ thuế và chi phí lãi vay nên chỉ số EBIT chỉ tập trung vào khả năng tạo thu nhập từ các hoạt động của công ty. Bỏ qua các biến số như cấu trúc vốn và gánh nặng thuế. Có thể nói đây là chỉ số đặc biệt có giá trị xác định khả năng tạo đủ thu nhập sinh lời của công ty.

Thuế và chỉ số EBIT

Dựa vào chỉ số EBIT, các nhà đầu tư có thể so sánh nhiều doanh nghiệp với những tình huống thuế khác nhau. Ví dụ như nhà đầu tư có ý định mua cổ phiếu của một công ty. Thông qua EBIT, nhà đầu tư có thể xác định lợi nhuận mà không tính thuế vào phân tích.

Nếu doanh nghiệp được giảm thuế gần đây hoặc có sự cắt giảm thuế doanh nghiệp. Thì thu nhập ròng hoặc lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng lên. Tuy nhiên chỉ số EBIT đã loại bỏ lợi ích khi cắt giảm thuế khỏi phân tích. EBIT sẽ rất hữu ích trong trường hợp so sánh hai doanh nghiệp khác mức thuế nhưng cùng ngành.

2 ứng dụng từ lợi nhuận trước thuế và lãi vay

2 ứng dụng từ lợi nhuận trước thuế và lãi vay

Chỉ số EBIT và nợ

Chỉ số EBIT thường được sử dụng phân tích các doanh nghiệp thuộc ngành thâm dụng vốn. Tức là những doanh nghiệp có một khối lượng tài sản cố định khá lớn trên bảng cân đối kế toán.  Tài sản cố định là tài sản vật chất, thiết bị, nhà má và được tài trợ bằng nợ.

Ví dụ như những doanh nghiệp thuộc ngành dầu khí đang thâm dụng vốn. Bởi họ cần phải tài trợ cho giàn khoan và thiết bị khoan dầu. Cuối cùng do trên bảng cân đối kế toán có một lượng lớn nợ nên các ngành thâm dụng vốn sẽ có chi phí lãi vay cao.

Tuy nhiên, các khoản nợ này được quản lý hợp lý thì lại là cần thiết cho sự tăng trưởng dài hạn. Khi so sánh nhiều doanh nghiệp trong ngành thâm dụng vốn sẽ có mức nợ khác nhau. Bởi vậy các doanh nghiệp sẽ có chi phí lãi vay khác nhau. Cuối cùng chỉ số EBIT sẽ giúp nhà đầu tư phân tích hiệu suất hoạt động và tiềm năng thu nhập của doanh nghiệp khi đã loại bỏ nợ và chi phí lãi vay.

Chỉ số EBIT và nợ

Chỉ số EBIT và nợ

>>Xem thêm:  Lợi nhuận gộp là gì? Cách tính và những điều cần biết về lợi nhuận gộp

Một số câu hỏi thường gặp về chỉ số EBIT

Để hiểu hơn về chỉ số EBIT, các bạn tham khảo một số giải đáp thắc mắc dưới đây.

Có thể định giá doanh nghiệp hay cổ phiếu bằng cách sử dụng EBIT không?

EV là giá trị doanh nghiệp được tính bằng tổng giá trị cổ phiếu, vay ngắn hạn dài hạn, lợi ích cổ đông thiểu số, giá trị thị trường cổ phiếu ưu đãi và trừ đi các khoản tiền và tương đương tiền.

Bởi vậy mà chỉ số EV hay EBIT sẽ được sử dụng để so sánh, đánh giá giá trị của doanh nghiệp và lợi nhuận hàng năm. Chỉ số này được xác định càng thấp thì càng tốt.

Một số câu hỏi thường gặp về chỉ số EBIT

Một số câu hỏi thường gặp về chỉ số EBIT

Chỉ số EBIT có được sử dụng để tính khả năng thanh toán vay lãi không?

Bạn có thể sử dụng EBIT trong trường hợp trên. Bởi khả năng thanh toán lãi vay được tính bằng chỉ số EBIT trên chi phí lãi vay. Nếu chỉ số này càng lớn thì chứng tỏ khả năng chi trả lãi vay của doanh nghiệp càng tốt và ngược lại.

EBIT có thể sử dụng trong đầu tư hay không?

Câu trả lời là có thể sử dụng chỉ số EBIT trong hoạt động đầu tư. Bởi biên lợi nhuận trước thuế và lãi vay là một chỉ tiêu tài chính, biểu thị sự hiệu quả trong quản lý chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

Chỉ số biên lợi nhuận được tính bằng EBIT trên doanh thu thuần. Nếu chỉ số biên lợi nhuận cao trên 15% trong khoảng thời gian dài thì chứng tỏ doanh nghiệp kiểm soát chi phí rất tốt.

Như vậy POS365 vừa cùng các bạn tìm hiểu chi tiết về lợi nhuận trước thuế và lãi vay. Hy vọng qua bài viết này các bạn đã hiểu hơn và áp dụng kiến thức hiệu quả. Theo dõi POS365 để biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác nhé!