Câu chuyện kinh doanh

Nếu bạn đang cần tìm hiểu lợi nhuận thuần là gì? Cách tính lợi nhuận thuần chính xác và đơn giản nhất thì đừng bỏ qua nội dung bài viết bên dưới của POS365 nhé!

Lợi nhuận thuần là gì? Cách tính lợi nhuận thuần chính xác và đơn giản

I. Lợi nhuận thuần là gì?

Lợi nhuận thuần là gì? Lợi nhuận thuần được hiểu là lợi nhuận bán hàng còn lại sau khi tất cả các chi phí hoạt động, lãi suất, thuế và cổ tức ưu đãi nhưng không phải cổ tức cổ phiếu phổ thông đã được khấu trừ từ tổng doanh thu của công ty.

Lợi nhuận thuần là gì?

Lợi nhuận thuần là gì? 

II. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là gì?

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là khoản lợi nhuận mà doanh nghiệp thu về từ hoạt động kinh doanh thuần của doanh nghiệp. Chỉ tiêu này sẽ phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và là khoảng chênh lệch ròng của doanh thu thu được trong kỳ sau khi trừ đi tất cả các khoản chi phí phát sinh trong kỳ bao gồm cả giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa tiêu thụ được. 

Lợi nhuần thuần từ hoạt động kinh doanh là gì

Lợi nhuần thuần từ hoạt động kinh doanh là gì?

>> Xem thêm: Tỷ suất lợi nhuận gộp là gì? Ý nghĩa và công thức tính chuẩn xác

III. Công thức tính lợi nhuận thuần

Dưới đây là công thức tính lợi nhuận thuần và công thức tính tỷ suất lợi nhuận thuần: 

3.1. Công thức tính lợi nhuận thuần

Công thức tính lợi nhuận thuần sẽ là:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần - Giá vốn hàng hóa + (Doanh thu hoạt động tài chính - Chi phí tài chính) - (Chi phí bán hàng + Chi phí quản lý doanh nghiệp).

Hoặc:

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh = Doanh thu thuần - Giá thành toàn bộ sản phẩm hàng hóa tiêu thụ được trong kỳ.

Trong đó:

  • Doanh thu thuần là khoản doanh thu thu được từ việc bán hàng và cung cấp dịch vụ sau khi đã trừ đi những khoản giảm trừ như: Các khoản giảm giá hàng bán, thuế tiêu thụ đặc biệt, hàng bán bị trả lại, chiết khấu thương mại và thuế xuất nhập khẩu.

  • Giá vốn hàng hóa: Là toàn bộ khoản chi phí bỏ ra để cấu thành nên sản phẩm;

  • Các chi phí khác bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí vận chuyển và chi phí thuê nhân công trực tiếp.

  • Doanh thu hoạt động tài chính sẽ bao gồm lãi vay tài chính, những khoản thu phát sinh từ tiền bản quyền, cổ tức hoặc tiền lãi từ việc cho vay vốn, lợi nhuận được chia trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của doanh nghiệp.

  • Chi phí tài chính sẽ là các khoản chi phí phục vụ cho hoạt động tài chính.

3.2. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận thuần

Công thức tính tỷ suất lợi nhuận thuần là:

Tỷ suất lợi nhuận thuần = Lợi nhuận sau thuế / Doanh thu thuần

IV. Nguyên tắc tối ưu lợi nhuận thuần

Dưới đây là những nguyên tắc tối ưu lợi nhuận thuần mà các chủ doanh nghiệp cần phải biết:

4.1. Giải quyết được bài toán tài chính: Thu - Chi > 0

Muốn hoạt động kinh doanh có lãi thì tất cả các bài toán tài chính đều quy về các dạng như: Doanh thu - Chi phí, Nguồn thu - Vốn đầu tư, Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí, Thu nhập ròng = Thực Thu - Thực Chi,... Để có thể đảm bảo hiệu quả được điều này thì doanh nghiệp cần phải lưu ý những nguyên tắc cụ thể sau đây:

  • Quản lý nguồn Thu - Chi căn cứ trên ước lượng và dự đoán với sự phân tích đầy đủ để có thể thấy được hết nguồn thu, và cắt giảm được chi phí;

  • Thường xuyên kiểm soát công nợ, chặt chẽ và có chính sách xử lý nợ phù hợp để tránh dẫn đến mất khả năng thanh toán và tăng chi phí lãi vay.

  • Nghiêm túc kiểm soát chặt chẽ vật tư hàng hóa, xuất nhập tồn kho trên đường đi và hàng gửi làm ứ đọng vốn, kết hợp với việc đẩy mạnh khả năng xoay vòng vốn lưu động.

  • Đưa ra kế hoạch tài chính rõ ràng, cụ thể để có thể kiểm soát được dòng tiền và kế hoạch thu trả nợ. 

Giải quyết được bài toán tài chính

Giải quyết được bài toán tài chính

4.2. Nắm rõ nguyên tắc thu chi để tối ưu hóa lợi nhuận

Nguyên tắc thu - chi trong doanh nghiệp cần phải đảm bảo 3 vấn đề sau đây: Có kế hoạch (Đặc biệt là kế hoạch dòng tiền), cân đối thu chi hợp lý, và thu lại vốn đầu tư (chi đầu tư và ROI).

Người đứng đầu doanh nghiệp cần phải phân biệt rõ ràng giữa đầu tư (thu chi của dự án đầu tư) và các khoản chi hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên thì mới có thể đánh giá được hiệu quả đầu tư cũng như lợi nhuận của doanh nghiệp.

Trên thực tế thì hiện nay có nhiều doanh nghiệp chỉ tập trung vào những hoạt động sinh lời ngay mà đã cắt hết nhiều khoản đầu tư cho phát triển dài hạn với lý do giảm chi để cắt lỗ, mà không hiểu được rằng không đánh giá kỹ kết quả đầu tư thì sẽ dẫn đến việc doanh nghiệp không còn sản phẩm sáng tạo, hoặc không có sản phẩm mới có tính cạnh tranh.

nắm rõ nguyên tắc thu chi

Nắm rõ nguyên tắc Thu - Chi để tối ưu hóa lợi nhuận

>>> Xem thêm: Biên lợi nhuận gộp là gì? Vai trò, ý nghĩa và cách tính

4.3. Xây dựng kế hoạch tài chính để đảm bảo lưu thông dòng tiền

Việc xây dựng kế hoạch tài chính chi tiết vô cùng quan trọng đối với 1 doanh nghiệp vì điều này sẽ liên quan trực tiếp đến các mục tiêu tài chính đã xác lập cũng như cách sử dụng những nguồn lực để đạt được hiệu quả tốt các mục tiêu này.

Việc lập kế hoạch tài chính là cần dùng một số giả định như dự báo doanh thu, chi phí,... hay các báo cáo tài chính (thu nhập, dòng tiền, bảng cân đối,...) trong quá khứ để đưa ra những báo cáo tài chính trong tương lai nhằm vào những mục tiêu và ưu tiên của doanh nghiệp. 

Xây dựng kế hoạch tài chính để đảm bảo lưu thông dòng tiền

Xây dựng kế hoạch tài chính để đảm bảo lưu thông dòng tiền

4.4. Nắm rõ sức mạnh của công cụ quản trị tài chính

Excel là phương tiện có thể đáp ứng linh hoạt các yêu cầu của kế toán nhưng sẽ làm bạn tốn nhiều công sức, thời gian là dùng một phần mềm kế toán hoặc một công cụ với vai trò chuyên phân tích dữ liệu.

Các doanh nghiệp luôn tìm đến sự hỗ trợ của công cụ quản trị tài chính, phần mềm tích hợp quản lý tổng thể thay vì chỉ sử dụng một phần mềm kế toán rời rạc.

Nội dung bài viết trên đây là tổng hợp chi tiết về Lợi nhuận thuần là gì? Cách tính lợi nhuận thuần chính xác và đơn giản nhất để các bạn tham khảo. Hy vọng đây là những thông tin hữu ích mà POS365 cung cấp nhất dành cho những ai đang cần. 

>> Tìm hiểu thêm: Lợi nhuận ròng là gì? Vai trò và cách tính lợi nhuận ròng chuẩn xác