Câu chuyện kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì? Danh mục ngành nghề kinh doanh CĐK bao gồm những ngành nghề nào? Nếu bạn hiểu rõ về những nhóm ngành nghề theo quy định của pháp luật sẽ giúp bạn nhanh chóng đưa ra được phương pháp kinh doanh đúng đắn. Bài viết này cùng chúng tôi tìm hiểu những kiến thức mới nhất về ngành kinh doanh có điều kiện một cách khái quát nhất.

Cập nhật kiến thức cơ bản về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

I. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Ngành nghề kinh doanh CĐK là những ngành nghề mà để thành lập và hoạt động công ty, doanh nghiệp cần tuân thủ một số quy định, quyền hạn, hoặc điều kiện đặc biệt từ phía cơ quan quản lý nhà nước hoặc từ pháp luật. Điều kiện này có thể liên quan đến giấy phép kinh doanh, vốn đầu tư tối thiểu, trình độ chuyên môn, sự đáp ứng các quy định về an toàn và môi trường, hoặc yêu cầu về khả năng tài chính và kinh nghiệm.

 Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Ngành nghề kinh doanh có điều kiện là gì?

Ví dụ về những ngành nghề kinh doanh có điều kiện là lĩnh vực y tế, dược phẩm, bảo hiểm, ngân hàng, hàng không, đầu tư chứng khoán... Trong từng ngành nghề, có thể có quy định chi tiết về các điều kiện cụ thể mà doanh nghiệp phải tuân thủ để được cấp phép hoặc hoạt động. Điều kiện này nhằm đảm bảo sự an toàn, công bằng và tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh.  

>> Xem thêm: Mã ngành nghề kinh doanh và những điều bạn cần lưu ý

II. Đặc điểm của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Sau đây cùng POS365 tìm hiểu về những đặc điểm của các ngành nghề kinh doanh này trong phần sau:

 • Các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định trong Luật chuyên ngành và một số văn bản dưới luật khác do cơ quan có thẩm quyền, hoạt động trong từng lĩnh vực nhất định ban hành. Tính đến thời điểm hiện tại, điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề quy định trên được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định. Tuỳ vào từng lĩnh vực và từng chủ thể, hướng dẫn các điều kiện cần và đủ cho một ngành nghề kinh doanh.

Đặc điểm của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Đặc điểm của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện

 • Ngành nghề kinh doanh CĐK sẽ chỉ áp dụng đối với một số lĩnh vực nhất định. Hiện nay theo quy định của pháp luật có 15 lĩnh vực bao gồm các danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện cụ thể như sau:

  • Lĩnh vực an ninh quốc phòng;

  • Lĩnh vực tài chính;

  • Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội;

  • Lĩnh vực xây dựng;

  • Lĩnh vực giáo dục và đào tạo;

  • Lĩnh vực y tế;

  • Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch;

  • Lĩnh vực ngân hàng;

  • Lĩnh vực tư pháp;

  • Lĩnh vực công thương;

  • Lĩnh vực giao thông vận tải;

  • Lĩnh vực thông tin và truyền thông;

  • Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

  • Lĩnh vực khoa học và công nghệ;

  • Lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 • Một đặc điểm khác của các ngành nghề này là điều kiện đầu tư kinh doanh phải được quy định phù hợp với mục tiêu quy định và phải đảm bảo công khai, minh bạch cũng như khách quan. Việc áp dụng các quy định sẽ giúp quyết định được thời gian, chi phí tuân thủ của nhà đầu tư. Bên cạnh đó, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề đó phải được đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

>> Xem thêm: Cập nhật kiến thức cơ bản về ngành nghề kinh doanh có điều kiện

III. Điều kiện để được kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Tiếp theo nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về các điều kiện để được đăng ký kinh doanh thì cùng tìm hiểu trong phần sau đây:

3.1 Nội dung quy định

Căn cứ theo quy định của pháp luật, các nội dung của điều kiện đầu tư kinh doanh sẽ bao gồm: 

 • Đối tượng, phạm vi áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh

 • Hình thức phù hợp áp dụng điều kiện đầu tư kinh doanh

 • Nội dung điều kiện đầu tư kinh doanh

 • Hồ sơ, trình tự, thủ tục hành chính để tuân thủ điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có)

 • Cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với điều kiện đầu tư kinh doanh

 • Thời hạn có hiệu lực của giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận khác (nếu có).

Điều kiện để được kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Điều kiện để được kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện

3.2 Hình thức

Điều kiện đầu tư kinh doanh sẽ có thể áp dụng một số hình thức sau đây:

 • Giấy phép

 • Giấy chứng nhận

 • Chứng chỉ

 • Văn bản xác nhận, chấp thuận

 • Các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

IV. Danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Hiện nay theo quy định của Luật đầu tư năm 2020 có xác định các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện bao gồm 227 ngành nghề thuộc 15 lĩnh vực khác nhau, cụ thể một số ngành nổi bật như sau: 

STT

Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

1

Kinh doanh công cụ hỗ trợ (bao gồm cả sửa chữa)

2

Kinh doanh súng bắn sơn

3

Kinh doanh dịch vụ phòng cháy, chữa cháy

4

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

5

Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài

6

Kinh doanh dịch vụ giám định thương mại

7

Kinh doanh tiền chất công nghiệp

8

Kinh doanh dịch vụ thẩm tra an toàn giao thông

9

Kinh doanh dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không

10

Kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

11

Kinh doanh trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet

12

Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng

13

Kinh doanh chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý môi trường trong nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi

14

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

15

Kinh doanh dịch vụ cách ý kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật

16

Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ

17

Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường

18

Kinh doanh dịch vụ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

19

Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

20

Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

21

Kinh doanh dịch vụ quan trắc môi trường

Trên đây chúng tôi đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn.