Câu chuyện kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh được hiểu là một kế hoạch mô tả quá trình kinh doanh của doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định nhằm đánh giá kết quả cũng như tìm kiếm những chiến lược phù hợp cho mình. Nhưng không phải ai cũng biết cách lập bản kế hoạch kinh doanh khoa học và chuyên nghiệp. Bài viết sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn 8 mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word mới nhất 2023.

Tham khảo 8 mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word mới nhất 2023

I. Mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word là gì?

Mẫu lập kế hoạch kinh doanh là những bảng mẫu có sẵn trên Word, nhằm thể hiện những mục tiêu mà doanh nghiệp của bạn có thể đặt ra và quá trình thực hiện nó. Kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp sẽ được thể hiện thông qua các số liệu, thông tin được tổng kết cuối kỳ và thể hiện vào file mẫu.

Mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word là gì?

Mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word là gì?

Mọi người tìm kiếm nhiều mẫu lập kế hoạch kinh doanh khác nhau vì mỗi doanh nghiệp sẽ có những yêu cầu kiểm kê kết quả khác nhau nhưng chúng đều cần phải phù hợp với các yếu tố của công ty. Với các mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word có sẵn bạn cũng sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức lớn để tạo nên những biểu mẫu và báo cáo chi tiết. 

II. Vai trò của mẫu kế hoạch kinh doanh đối với doanh nghiệp

Mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên Word đóng vai trò quan trọng và đa dạng trong việc phát triển một doanh nghiệp. Dưới đây là một số vai trò quan trọng của mẫu kế hoạch kinh doanh:

Vai trò của mẫu kế hoạch kinh doanh đối với doanh nghiệp

Vai trò của mẫu kế hoạch kinh doanh đối với doanh nghiệp

 • Hướng dẫn và tổ chức: Giúp hướng dẫn và tổ chức quá trình lập kế hoạch cho doanh nghiệp. Nó định rõ mục tiêu, chiến lược và các hoạt động cần thiết cụ thể, giúp đảm bảo rằng tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp được xem xét và kế hoạch hóa một cách có hệ thống.

 • Hấp dẫn nhà đầu tư và nguồn tài chính: Mẫu kế hoạch kinh doanh có thể hấp dẫn nhà đầu tư và nguồn tài chính bằng cách cung cấp thông tin chi tiết về doanh nghiệp, kế hoạch phát triển và tiềm năng lợi nhuận. Điều này giúp thuyết phục các bên liên quan về tính khả thi và tiềm năng thành công của doanh nghiệp và tăng cơ hội nhận được đầu tư hoặc tài chính.

 • Định hướng chiến lược: Một mẫu kế hoạch giúp xác định và định hình chiến lược của doanh nghiệp. Nó bao gồm phân tích thị trường, phân tích đối thủ, xác định đặc điểm nổi bật và lợi thế cạnh tranh, và xác định các chiến lược phát triển và tiếp cận thị trường.

 • Đánh giá hiệu suất: Cung cấp cơ sở để đánh giá hiệu suất của doanh nghiệp theo thời gian. Nó cho phép so sánh giữa kế hoạch ban đầu và các mục tiêu đã đề ra với hiện tại, từ đó định hướng và điều chỉnh lại kế hoạch và các hoạt động kinh doanh cần thiết.

 • Hỗ trợ quản lý: Một mẫu kế hoạch kinh doanh có thể sử dụng như một công cụ hỗ trợ quản lý để kiểm soát và giám sát các hoạt động kinh doanh. Nó giúp quản lý theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu suất và đưa ra quyết định thông minh dựa trên thông tin chi tiết được xác định trong kế hoạch.

III. Những nội dung cần có trong mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word

Dù mục đích của bản kế hoạch của bạn là gì nhưng chúng vẫn cần phải đảm bảo một số nội dung cơ bản sau:

Những nội dung cần có trong mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word

Những nội dung cần có trong mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word

 • Giới thiệu chung hay tóm tắt: Giới thiệu về quy mô nhân sự, cơ cấu quản lý, nhiệm vụ và sứ mệnh đồng thời đưa ra những mục tiêu trong kinh doanh và định hướng của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.

 • Khái quát nội dung kinh doanh: Tóm tắt ngắn gọn mục tiêu kinh doanh và chi tiết mô tả dự án, sản phẩm kinh doanh, những yếu tố khác có tác động đến hoạt động kinh doanh như: thị trường, địa điểm, hình thức pháp lý, kế hoạch thực hiện và kế hoạch tài chính.

 • Các sản phẩm và dịch vụ: Mô tả vắn tắt về sản phẩm như kích cỡ, màu sắc, hình dáng,... nên đưa ra các yếu tố thu hút khách hàng và nổi bật hơn đối thủ.

 • Phân tích thị trường: Đây là cơ sở để doanh nghiệp có thể nắm bắt được xu hướng của thị trường và cung cấp đúng cũng như đủ những nhu cầu của khách hàng.

 • Chiến lược phù hợp với mục tiêu: Người quản lý có thể áp dụng các chiến lược kinh doanh như: Chiến lược về giá; Chiến lược hỗ trợ: như quảng cáo, tiếp thị; Chiến lược phân phối; Chiến lược bán hàng sao cho phù hợp và cân đối với mục tiêu của dự án.

 • Quản lý hoạt động kinh doanh: Xác định chính xác hình thức đăng ký kinh doanh hợp pháp cũng như phù hợp cho doanh nghiệp khi đăng ký kinh doanh. 

 • Quản lý tài chính: Lập kế hoạch chi tiết và đánh giá cũng như giám sát cụ thể tình trạng của doanh nghiệp để có những phương pháp xử lý phù hợp.

>> Xem thêm: Tổng hợp mẫu kế hoạch kinh doanh bán lẻ mới nhất bạn nên tham khảo

IV. Một số mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word cơ bản

Sau đây POS365 sẽ chia sẻ với bạn 8 mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word cơ bản và phù hợp với từng nhu cầu và mục đích sử dụng phổ biến của doanh nghiệp.

4.1 Mẫu kế hoạch tiếp thị dành cho đại lý

Mẫu kế hoạch này thường được sử dụng để giúp người đọc có thể hiểu thị trường mà doanh nghiệp tham gia, xác định các cơ hội kinh doanh, đặt ra mục tiêu cụ thể cũng như phát triển chiến lược tiếp thị.

Các nội dung cần có trong mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word này chính sẽ bao gồm:

 • Thị trường chính mà bạn muốn tham gia

 • Cơ hội và tiềm năng của thị trường này

 • Mục tiêu mà doanh nghiệp của bạn đặt ra

 • Xây dựng các chiến lược và tiếp thị.

4.2 Mẫu kế hoạch hành động phân tích tiếp thị

Mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word này sẽ giúp bạn phát triển kế hoạch tiếp thị cho doanh nghiệp như một phần của hướng dẫn tiếp thị. Các nội dung cơ bản của mẫu này sẽ bao gồm:

 • Xác định mục tiêu tiếp thị: Định rõ mục tiêu tiếp thị mà bạn muốn đạt được, chẳng hạn như tăng doanh số bán hàng, xây dựng thương hiệu hoặc tăng cường nhận diện thương hiệu.

 • Phân tích thị trường và đối tượng khách hàng: Nghiên cứu kỹ thị trường và xác định các yếu tố như độ tuổi, giới tính, sở thích, hành vi mua hàng và nhu cầu của khách hàng để điều chỉnh chiến lược tiếp thị.

 • Đánh giá SWOT: Tìm ra điểm mạnh của bạn để tạo ra lợi thế cạnh tranh, định rõ các yếu điểm cần cải thiện và tìm hiểu về những cơ hội và đe dọa tiềm ẩn.

Mẫu kế hoạch hành động phân tích tiếp thị

 • Xác định chiến lược tiếp thị: Nó có thể bao gồm sử dụng các chiến dịch quảng cáo truyền thống, tiếp thị số, quan hệ công chúng, phân phối sản phẩm, chăm sóc khách hàng và các hoạt động tiếp thị khác.

 • Lập kế hoạch chi tiết: Xác định các hoạt động tiếp thị cụ thể cần thực hiện để đạt được mục tiêu tiếp thị. Định rõ các phương pháp, công cụ và nguồn lực cần sử dụng cho mỗi hoạt động.

 • Xác định các chỉ số hiệu quả: Quyết định các chỉ số hiệu quả để đo lường và theo dõi sự thành công của các hoạt động tiếp thị. Ví dụ: doanh số bán hàng, tăng trưởng lượng truy cập trang web, tỷ lệ chuyển đổi, đánh giá khách hàng, v.v.

 • Thực hiện và theo dõi: Thực hiện các hoạt động tiếp thị được lập kế hoạch và theo dõi kỹ lưỡng sự tiến triển. Điều chỉnh chiến lược và hoạt động nếu cần thiết dựa trên kết quả đo lường và phản hồi từ khách hàng.

 • Đánh giá và làm mới: Đánh giá kết quả của chiến dịch tiếp thị và rút ra bài học để cải thiện và làm mới các kế hoạch và chiến lược tiếp thị trong tương lai.

>> Xem thêm: Chi tiết 5 mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên excel mới nhất 2023

4.3 Mẫu kế hoạch tiếp thị

Bên cạnh những nội dung cơ bản thì mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word này tập trung chính vào phần quản lý hoạt động kinh doanh. Ở phần này, bạn cần phân tích chi tiết các mục như: chiến lược giá, quảng cáo, tiếp thị điện tử, tiếp thị mối quan hệ và quan hệ công chúng cũng như các chiến lược truyền thông.

4.4 Mẫu kế hoạch hành động tiếp thị bán hàng

Mẫu kế hoạch kinh doanh cho sale này cho phép bạn mô tả theo từng tháng và cách mà bạn sẽ tiếp thị doanh nghiệp của mình. Sau khi điền tất cả các hoạt động vào và tích vào thời gian mà hoạt động đó cần làm bạn có thể hoàn chỉnh doanh nghiệp của mình.

Mẫu kế hoạch hành động tiếp thị bán hàng

Cac giai đoạn trước kế hoạch kinh doanh bán hàng và tiếp thị sẽ bao gồm:

 • Kịch bản trong thời gian tới

 • Chiến lược bán hàng và tiếp thị

4.5 Mẫu kế hoạch tiếp thị phi lợi nhuận (01 trang)

Mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word này dành cho các doanh nghiệp đang cung cấp các chương trình hướng đến nhiệm vụ chính và sau đó hưởng lợi từ các giới thiệu uy tín. Dưới đây là một yếu tố cần có trong một mẫu kế hoạch tiếp thị phi lợi nhuận có chiều dài 01 trang:

Mẫu kế hoạch tiếp thị phi lợi nhuận

 • Mục tiêu tiếp thị: Có thể bao gồm tăng cường nhận thức và tầm ảnh hưởng của dự án, đạt được sự ủng hộ và tài trợ, hoặc tăng cường tham gia cộng đồng.

 • Đối tượng: Có thể là cộng đồng địa phương, nhóm người cần hỗ trợ, nhà tài trợ tiềm năng hoặc bất kỳ đối tượng nào khác có liên quan.

 • Chiến lược: Bao gồm các hoạt động như tạo lập mối quan hệ với cộng đồng, tăng cường thông tin và giáo dục, sử dụng truyền thông xã hội hoặc hợp tác với đối tác để đạt được mục tiêu tiếp thị.

 • Phương pháp tiếp thị: Mô tả các phương pháp cụ thể mà bạn sẽ sử dụng để triển khai chiến lược tiếp thị. Ví dụ: sử dụng truyền thông xã hội, tổ chức các sự kiện cộng đồng, tạo ra tư liệu giáo dục, hoặc hợp tác với các tổ chức phi lợi nhuận khác.

 • Ngân sách: Bao gồm việc xác định các nguồn tài trợ, quỹ tài trợ hoặc ngân sách tổ chức cho hoạt động tiếp thị.

 • Đo lường thành công: Rõ ràng định nghĩa các chỉ số tiếp thị cụ thể để đo lường hiệu quả của hoạt động tiếp thị. Điều này có thể bao gồm số lượng người tham gia, nhận thức của cộng đồng, số lượng tài trợ hoặc đánh giá từ đối tác.

4.6 Mẫu kế hoạch tiếp thị phi lợi nhuận (áp dụng từ 18 đến 24 tháng)

Dưới đây là một mô hình đơn giản của kế hoạch tiếp thị phi lợi nhuận áp dụng từ 18 đến 24 tháng:

 • Phân tích tình hình hiện tại: Đánh giá các hoạt động tiếp thị hiện tại của bạn, bao gồm các chiến dịch quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến, mạng xã hội, email marketing, SEO, v.v. Xác định các điểm mạnh và yếu.

 • Xác định mục tiêu: Đặt ra mục tiêu rõ ràng và cụ thể cho các hoạt động tiếp thị phi lợi nhuận trong khoảng thời gian từ 18 đến 24 tháng. Ví dụ: tăng lượng truy cập trang web, tăng số lượt tương tác trên mạng xã hội, hoặc tăng doanh số bán hàng.

 • Xây dựng chiến lược: Bao gồm việc xác định đối tượng khách hàng tiềm năng, nghiên cứu từ khóa, đưa ra nội dung tiếp thị hấp dẫn, kế hoạch quảng cáo, và tìm hiểu các kênh tiếp thị khác như email marketing, marketing nội dung, PR, v.v.

 • Triển khai chiến dịch: Thực hiện kế hoạch tiếp thị của bạn bằng cách tạo ra nội dung tiếp thị, xây dựng trang web mới hoặc cải thiện trang web hiện tại, tạo các chiến dịch quảng cáo trực tuyến và ngoại tuyến, tạo và quản lý các kênh mạng xã hội, v.v.

 • Đánh giá và tối ưu: Sử dụng các công cụ phân tích web, đánh giá lượng truy cập trang web, tương tác trên mạng xã hội, doanh thu hoặc số lượng khách hàng mới. Dựa trên các số liệu này, tối ưu hóa chiến lược tiếp thị của bạn và điều chỉnh lại mục tiêu nếu cần thiết.

Đây chỉ là một mô hình chung và bạn có thể tùy chỉnh kế hoạch tiếp thị phi lợi nhuận của mình dựa trên nhu cầu và ngành nghề của bạn.

4.7 Mẫu kế hoạch hành động tiếp thị sự kiện

Đây không phải là một danh sách đầy đủ các yếu tố để đưa vào một kế hoạch tiếp thị sự kiện, mà nó được sử dụng như một hướng dẫn, một khuôn khổ xung quanh việc các nhà tổ chức sự kiện có thể tạo riêng kế hoạch của họ.

Các yếu tố có trong nó không bắt buộc phải đưa vào nhưng khuyến khích nên có những nội dung sau trong mỗi mẫu sau:

 • Tóm tắt sự kiện

 • Tầm nhìn và Sứ mệnh

 • Thị trường mục tiêu

 • Mục tiêu cũng như các chỉ số hiệu suất chính

 • Chiến lược và sáng kiến chính

 • Tiếp thị và PR

 • Thông tin ngân sách

4.8 Mẫu kế hoạch hành động tiếp thị truyền thông xã hội

Sau đây sẽ là những nội dung cần có trong mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word: 

Mẫu kế hoạch hành động tiếp thị truyền thông xã hội

 • Xác định mục tiêu: Đặt ra mục tiêu cụ thể cho hoạt động tiếp thị truyền thông xã hội, ví dụ: tăng lượng tương tác, tăng lượng người theo dõi, tăng doanh thu từ các kênh truyền thông xã hội, v.v.

 • Nghiên cứu đối tượng khách hàng: Tìm hiểu và xác định mục tiêu đối tượng khách hàng của bạn tập trung vào đặc điểm demographics, sở thích và hành vi của khách hàng tiềm năng để tạo ra nội dung phù hợp.

 • Xác định kênh truyền thông xã hội: Xác định các kênh truyền thông xã hội phù hợp với mục tiêu và đối tượng khách hàng của bạn. Lựa chọn những nền tảng có sự tương tác cao từ đối tượng khách hàng tiềm năng và khả năng phát triển hiệu quả.

 • Xây dựng nội dung hấp dẫn: Tạo ra nội dung đa dạng và hấp dẫn như hình ảnh, video, bài viết, livestream, v.v. Đảm bảo nội dung phản ánh mục tiêu của bạn và gửi thông điệp hợp lý đến đối tượng khách hàng của bạn.

 • Lên kế hoạch và quản lý nội dung: Sử dụng các công cụ quản lý truyền thông xã hội để lên lịch đăng bài tự động và theo dõi hiệu quả của bài đăng.

 • Đo lường và tối ưu: Xem xét số lượng người theo dõi, tương tác, doanh thu hoặc bất kỳ mục tiêu đã đặt trước. Dựa trên các số liệu này, tối ưu hóa chiến lược truyền thông xã hội của bạn và điều chỉnh lại mục tiêu nếu cần thiết.

Bài viết này chúng tôi đã chia sẻ với bạn các mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word cơ bản, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình quản lý thông tin cho dự án.