Câu chuyện kinh doanh

Mỗi khi đến cuối kỳ hoặc cuối năm thì doanh nghiệp sẽ tiến hành lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh để có thể thống kê lại doanh thu và theo dõi và tình hình hoạt động cho kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời gian nhất định. Trong bài viết này cùng chúng tôi tìm hiểu về mẫu báo cáo này ngay sau đây.

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh và những điều bạn cần biết

I. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh (Income Statement) là một báo cáo tài chính quan trọng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của một công ty trong một giai đoạn kế toán cụ thể, thường là một quý hoặc một năm. Báo cáo này cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và lợi nhuận ròng của công ty trong khoảng thời gian đó.

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là gì?

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh cung cấp thông tin quan trọng để đánh giá hiệu suất kinh doanh của một công ty, và là công cụ quan trọng để quản lý công ty và đưa ra các quyết định kinh doanh.  

Bằng cách so sánh phần doanh thu với phần chi phí, mẫu báo cáo này cho thấy doanh thu tạo ra lợi nhuận hay gây thua lỗ. Kết quả này giúp nhà quản lý và các bên liên quan đánh giá hiệu suất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đưa ra các quyết định chiến lược.

Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng có thể bao gồm các chỉ số tài chính quan trọng khác, như lợi nhuận gộp, lợi nhuận ròng và lợi nhuận trên cổ phiếu. Tuy nhiên, cấu trúc và nội dung của bảng này có thể khác nhau tùy theo tiêu chuẩn báo cáo tài chính áp dụng và yêu cầu đặc thù của từng doanh nghiệp.

>> Xem thêm: Tham khảo 8 mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên word mới nhất 2023

II. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng bao gồm những gì?

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh cho người đọc biết trong kỳ doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả không? Mẫu báo cáo này thường bao gồm 3 phần đó là doanh thu, lợi nhuận, chi phí. Trong đó:

  • Doanh thu được hiểu là các khoản tiền thu được từ việc tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm và dịch vụ.

  • Chi phí là khoản tiền bỏ ra nhằm phục vụ cho việc thu mua hàng hoá, dịch vụ cho khâu quản lý, tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ và khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải đóng cho nhà nước.

  • Lợi nhuận được biết đến là khoản tiền doanh nghiệp kiếm được sau khi đã lấy doanh thu trừ đi chi phí.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng bao gồm những gì?

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh hàng tháng bao gồm những gì?

>> Xem thêm: Chi tiết 5 mẫu lập kế hoạch kinh doanh trên excel mới nhất 2023

III. Tầm quan trọng của Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh đối với nhà quản trị

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ có tầm quan trọng rất lớn đối với nhà quản trị và các bên liên quan khác. Dưới đây POS365 sẽ giúp bạn tìm hiểu một số điểm quan trọng về tầm quan trọng của báo cáo này:

  • Cung cấp thông tin về hiệu suất tài chính: Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho phép nhà quản trị và các bên liên quan hình dung được hiệu suất tài chính của doanh nghiệp. Nó cung cấp thông tin về doanh thu, chi phí và lợi nhuận/lỗ của doanh nghiệp trong một thời kỳ cụ thể. Thông qua báo cáo này, nhà quản trị có thể đánh giá hiệu quả hoạt động và tìm ra những vấn đề cần được giải quyết để tăng cường hiệu suất kinh doanh.

  • Hỗ trợ quyết định chiến lược: Báo cáo này cung cấp những chỉ số và thông tin quan trọng để nhà quản trị đưa ra quyết định chiến lược. Với thông tin từ báo cáo này, nhà quản trị có thể đưa ra những quyết định liên quan đến phân phối tài nguyên, định giá sản phẩm, xây dựng chiến lược tiếp thị và chiến lược mở rộng.

  • Hỗ trợ đánh giá đầu tư và huy động vốn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cung cấp thông tin về lợi nhuận và khả năng tạo lợi nhuận của doanh nghiệp. Thông qua báo cáo này, nhà đầu tư và các bên liên quan khác có thể đánh giá đầu tư và huy động vốn cho doanh nghiệp. Báo cáo này cũng giúp tăng độ tin cậy và đáng tin cậy của doanh nghiệp trong mắt các bên liên quan.

  • Nền tảng đánh giá hiệu quả hoạt động: Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một nền tảng quan trọng để so sánh và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp theo thời gian. Bằng cách so sánh báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của các giai đoạn thời gian khác nhau, nhà quản trị có thể theo dõi sự phát triển và đánh giá hiệu quả của các biện pháp quản lý và thiết lập mục tiêu mới. 

>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách lập báo cáo kết quả kinh doanh

IV. Nội dung của mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ

Bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo quy định của chế độ kế toán hiện hành là một báo cáo tài chính mà bất cứ đơn vị kế toán nào cũng cần bắt buộc phải lập. Báo cáo này là hình thức biểu hiện của phương pháp tổng hợp cân đối nhằm phản ánh về kết quả hoạt động của một doanh nghiệp sau một thời kỳ.

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh là hình thức biểu hiện của phương pháp tổng hợp cân đối kế toán nên cơ sở để lập nên báo cáo này cũng cần phải dựa vào tính cân đối vốn có của đối tượng kế toán, cụ thể áp dụng cho báo cáo:

KẾT QUẢ (LÃI, LỖ) = DOANH THU (THU NHẬP) – CHI PHÍ

Từ phương trình trên có thể thấy nội dung chính phản ánh của báo cáo này là cho biết các hoạt động của đơn bị cho kết quả cuối cùng như thế nào sau một thời kỳ hoạt động. Bạn có thể tham khảo mẫu báo cáo kết quả kinh doanh excel phổ biến như sau: 

Nội dung của mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ

Nội dung của mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ

>> Xem thêm: Mẫu bản kế hoạch kinh doanh quán cafe chi tiết [mới nhất]

Trên đây chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn những kiến thức cơ bản về bảng báo cáo kết quả kinh doanh, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình lập báo cáo.