Câu chuyện kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được coi như giấy khai sinh và khẳng định doanh nghiệp của bạn được thành lập một cách hoàn toàn hợp pháp dưới sự quản lý của nhà nước. Nếu bạn muốn hiểu rõ hơn về nó, cùng chúng tôi tìm hiểu về một số mẫu giấy đăng ký kinh doanh trong bài viết ngay sau đây.

Tham khảo một số mẫu giấy đăng ký kinh doanh mới nhất 2023

I. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là giấy chứng nhận hoạt động thành lập công ty hợp pháp thường được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mọi doanh nghiệp cần có giấy chứng nhận ĐKKD để được công nhận về năng lực pháp lý cũng như được bảo hộ quyền sở hữu tên doanh nghiệp theo quy định.

Đây là loại giấy tờ pháp lý đầu tiên mà bất cứ doanh nghiệp hợp pháp nào cũng đều phải có. Doanh nghiệp nếu không được cấp loại giấy này sẽ được coi như không tồn tại và đang hoạt động trái pháp luật.

Theo khoản 15 điều 4 của Luật doanh nghiệp 2020, mẫu giấy đăng ký kinh doanh là văn bản dạng giấy hoặc dạng điện tử trong đó cung cấp các thông tin liên quan đến đăng ký doanh nghiệp được các cơ quan ĐKDN cấp cho doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là gì?

>> Xem thêm: Tất tần tật những kiến thức về đăng ký giấy phép kinh doanh 

II. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh?

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thể khác nhau tùy theo quốc gia và địa phương. Dưới đây là một số thông tin tổng quan về quy trình đăng ký kinh doanh:

 • Xác định loại hình kinh doanh: Đầu tiên, bạn cần xác định loại hình kinh doanh mà bạn muốn đăng ký, chẳng hạn như doanh nghiệp cá nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc công ty cổ phần.

 • Chuẩn bị tên công ty: Bạn cần lựa chọn một tên cho công ty của mình. Nên kiểm tra xem tên đã được sử dụng chưa và có tuân thủ các quy định về tên công ty của quốc gia và địa phương hay không.

 • Hoàn thành hồ sơ đăng ký: Bạn phải điền đầy đủ thông tin cần thiết vào biểu mẫu đăng ký kinh doanh. Thông tin bao gồm tên công ty, địa chỉ, loại hình kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, và thông tin cá nhân của người đại diện pháp luật.

 • Nộp hồ sơ: Hồ sơ đăng ký kinh doanh cùng với các tài liệu cần thiết khác cần được nộp đến cơ quan quản lý doanh nghiệp tại địa phương. Đối với một số quốc gia, có thể yêu cầu nộp các tài liệu bổ sung như giấy phép hoạt động, chứng minh nguồn vốn.

 • Thanh toán phí: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thường liên quan đến việc nộp phí. Bạn cần thanh toán các khoản phí liên quan tới việc đăng ký kinh doanh.

 • Chờ xét duyệt: Hồ sơ của bạn sẽ được xem xét bởi cơ quan quản lý doanh nghiệp. Thời gian xét duyệt có thể khác nhau tùy thuộc vào quy định và quá trình xét duyệt của địa phương.

 • Cấp giấy chứng nhận: Sau khi hồ sơ được xét duyệt, bạn sẽ nhận được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy này chứng nhận rằng công ty của bạn đã được hợp pháp hoạt động.

Lưu ý rằng quy trình đăng ký kinh doanh có thể khác nhau tùy theo địa phương và quốc gia. Vì vậy, nếu cần, bạn nên tìm hiểu quy định và các yêu cầu cụ thể của địa phương nơi bạn muốn đăng ký kinh doanh. 

>> Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh du lịch mới nhất hiện nay

III. Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất được quy định tại đâu?

Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp sẽ thành lập thì mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ có những nội dung khác nhau. Cụ thể theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và Đầu tư.

 • Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân tại Phụ lục IV-1

 • Mẫu giấy đăng ký kinh doanh doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên tại Phụ lục IV-2 

 • Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp công ty cổ phần tại Phụ lục IV-4

 • Mẫu giấy chứng nhận đăng ký cho doanh nghiệp công ty hợp danh tại Phụ lục IV-5

>> Xem thêm: Cập nhật các hình thức tra cứu giấy phép kinh doanh mới nhất 2023

IV. Tham khảo 5 mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh

Để bạn có thể thuận tiện trong quá trình đăng ký giấy phép kinh doanh, cùng POS365 tìm hiểu một số mẫu giấy ĐKKD trong phần sau:

4.1 Mẫu giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Mã số doanh nghiệp:……………………………

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

Đăng ký thay đổi lần thứ………..: ngày …… tháng …… năm ………..

 1. Tên doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa): ………………….

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………….

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):…………………………

 1. Địa điểm

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………

Điện thoại (nếu có)……………………… Fax (nếu có): …………

Email (nếu có): …………………… Website (nếu có): ……………..

 1. Chủ doanh nghiệp

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………….  Giới tính:………

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ……………….. Quốc tịch: ………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

□ Chứng minh nhân dân □ Căn cước công dân số:

□ Hộ chiếu □ Loại khác (ghi rõ):

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………….

Ngày cấp: ……..Nơi cấp: ………………… 

Ngày hết hạn (nếu có):……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Chỗ ở hiện tại: 

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Mẫu giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể

4.2 Mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

——–


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Mã số doanh nghiệp:………………………………..

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

Đăng ký thay đổi lần thứ………..: ngày …… tháng …… năm ………..

 1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ……………………

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………………

Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………

 1. Địa điểm

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………….

Điện thoại (nếu có)…………………… Fax (nếu có): ……………..

Email (nếu có): …………………… Website (nếu có): …………………………..

 1. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): ………………………………………

 2. Thông tin về chủ sở hữu

Đối với chủ sở hữu là cá nhân:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………. Giới tính: ……………………..

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ……………….. Quốc tịch: …………………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………………

Ngày cấp: ……………../…………../…….…. Nơi cấp: ………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………

Đối với chủ sở hữu là tổ chức:

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập số: ……………………………………

Ngày cấp: …../…../…….. Nơi cấp: ………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………

 1. Người đại diện theo pháp luật của công ty1

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):………………….. Giới tính:…………………………

Chức danh: ……………………………………………………

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ……………….. Quốc tịch: …………………………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………

Ngày cấp: ……………/…………./……………..…..Nơi cấp: ………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên

Mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên

4.3 Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên


SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Mã số doanh nghiệp:……………………………

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

Đăng ký thay đổi lần thứ………..: ngày …… tháng …… năm ………..

 1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): …………………………

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………

Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………

 1. Địa điểm

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………… Fax: ………………………

Email: ……………………………… Website: …………………………

 1. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): ………………………………………………………

 2. Danh sách thành viên góp vốn

STT

Tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

Giá trị phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; Mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức

Ghi chú

 1. Người đại diện theo pháp luật của công ty1

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………. Giới tính:………………

Chức danh: ………………………………………

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ……………….. Quốc tịch: …………………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ………………………………………

Ngày cấp: ………../………………../……………. Nơi cấp: ……………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên

4.4 Mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh doanh nghiệp công ty cổ phần

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

——–


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp:……………………………

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

Đăng ký thay đổi lần thứ………..: ngày …… tháng …… năm ………..

 1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………

Tên công ty viết tắt (nếu có): ……………………………………………

 1. Địa chỉ

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………

Điện thoại :………………………………… Fax: …………………

Email: ………………………………… Website: …………………

 1. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): ……………………………………………………………………………

Mệnh giá cổ phần: ………………………………

Tổng số cổ phần: ………………………………

 1. Người đại diện theo pháp luật của công ty1

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): …………………. Giới tính:…………………

Chức danh: ………………………………………

Sinh ngày: …../…../……..Dân tộc: ……………….. Quốc tịch: …………………

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ……………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân: ……………………………………………………………

Ngày cấp: …………/……………./……………….. Nơi cấp: ………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh doanh nghiệp công ty cổ phần

Mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh doanh nghiệp công ty cổ phần

4.5 Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….

PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

——–


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH

Mã số doanh nghiệp:……………………………

Đăng ký lần đầu, ngày …… tháng …… năm ………..

Đăng ký thay đổi lần thứ………..: ngày …… tháng …… năm ………..

 1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ……………………

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): …………………………

Tên công ty viết tắt (nếu có): ………………………………………

 1. Địa điểm

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………….

Điện thoại: …………………………………… Fax: …………………………

Email: ……………………………………. Website: ……………………

 1. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có): ………………………………………………………….

 2. Danh sách thành viên hợp danh

STT

Tên thành viên hợp danh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

Quốc tịch

Giá trị phần vốn góp (VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Tỷ lệ (%)

Số CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác)

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Trên đây là những thông tin chung về mẫu giấy đăng ký kinh doanh chuẩn nhất dành cho bạn, hy vọng sẽ giúp ích cho bạn khi thực hiện đăng ký giấy chứng nhận đăng ký cho doanh nghiệp.