Tin tức POS365

Hướng dẫn sử dụng cơ bản phần mềm quản lý bán hàng POS365 cho siêu thị - tạp hóa Phần mềm quản lý bán hàng POS365 giúp bạn những gì? Quản lý khối lượng sản phẩm khổng lồ đơn giản và dễ dàng. Dễ dàng nắm bắt các sả

Video hướng dẫn sử dụng POS365 cho siêu thị - tạp hóa

Hướng dẫn sử dụng cơ bản phần mềm quản lý bán hàng POS365 cho siêu thị - tạp hóa

Phần mềm quản lý bán hàng POS365 giúp bạn những gì?
  • Quản lý khối lượng sản phẩm khổng lồ đơn giản và dễ dàng.
  • Dễ dàng nắm bắt các sản phẩm tồn kho, sản phẩm sắp hết hạn sử dụng để đưa ra chiến lược bán hàng hợp lý.
  • Thống kê được các sản phẩm có tốc độ bán chạy tốt, sản phẩm sắp hết hàng để có thể nhanh chóng đặt thêm ở các nhà cung ứng sản phẩm.
  • Quản lý và thống kê dễ dàng các thông tin giao dịch theo ngày tháng năm.
  • Quản lý và phân quyền các chức năng cho nhân viên đơn giản với các quyền logic và chặt chẽ.
  • Quản lý khách hàng đơn giản.
  • Lưu lại lịch sử chỉnh sửa.
  • Tích hợp chức năng đọc mã vạch giúp tiết kiệm thời gian để đọc các thông tin về sản phẩm.
  • Giao diện phần mềm được thiết kế thuần việt đơn giản dễ sử dụng.
  • Lưu trữ dữ liệu trong nội bộ và trực tuyến giúp đảm bảo an toàn tránh mất mát dữ liệu
[btnDK_shortcode]