Thiết lập bảng giá trong phần mềm quản lý bán hàng

Thiết lập bảng giá trong phần mềm quản lý bán hàng giúp bạn cài đặt giá bán, giá vốn cho từng loại hàng hóa mà bạn kinh doanh. Qua đó bạn dễ dàng hơn trong việc quản lý tình hình kinh doanh của mình.

Trong quá trình sản xuất,kinh doanh muốn đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp thì phải quản lý chặt chẽ vốn kinh doanh, sử dụng hiệu quả nhất nguồn vốn của doanh nghiệp.Muốn vậy doanh nghiệp phải xác định được một cách chính xác nhất các khoản chi phí chi ra. Giá vốn hàng bán là một trong những khoản chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong quá trình sản xuất kinh doanh. Muốn quản lý chặt chẽ và xác định đúng giá vốn thì trước hết doanh nghiệp phải nắm vững được sự hình thành của giá vốn.

Quản lý giá vốn sẽ trở nên đơn giản hơn khi sử dụng phần mềm quản lý bán hàng. Hiện nay có rất nhiều

Màn hình quản lý bảng giá của phần mềm quản lý bán hàng POS365

Tính năng quản lý bảng giá của POS365 rất chi tiết và chính xác. Khi thiết lập sản phẩm bạn cần điền vào giá bán và giá vốn cho sản phẩm. Để sau này khi bán hàng phần mềm sẽ tính toán số tiền khách hàng cần trả và báo cáo lời lãi trong báo cáo thu chi hằng ngày cho bạn.

Để tìm hiểu rõ hơn các tính năng cũng như kiểm soát giá vốn giá bán tốt nhất, các bạn vui lòng liên hệ hotline: 1933636680

Thiết lập bảng giá trong phần mềm quản lý bán hàng
Bình chọn bài viết
Bài viết đề xuất
Quản lý hàng hóa ở các doanh nghiệp vận chuyển Bắc – Nam

Cửa hàng nhỏ có nên sử dụng phần mềm quản lý bán hàng?

Quản lý công việc kinh doanh hiệu quả hơn

Close