Tin tức POS365

Doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam là gì? Vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ? Các tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ? Ý nghĩa của việc xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ? Hãy cùng POS365 tìm hiểu cụ thể nhé!

Các tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

I. Thế nào là doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếng Anh là Small and Medium-Sized Enterprises (viết tắt là SME). Doanh nghiệp này được đánh giá theo tiêu chí về vốn, nguồn nhân công lao động và doanh thu sản phẩm. 

Theo tiêu chí của Nhóm Ngân hàng Thế giới thì doanh nghiệp siêu nhỏ có số lượng lao động dưới 10 người, doanh nghiệp nhỏ có số lượng lao động từ 10 - 200 người và nguồn vốn 20 tỷ trở xuống, doanh nghiệp vừa có số lượng lao động từ 200 - 300 người và nguồn vốn từ 20 đến 100 tỷ. 

Thế nào là doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Tại Việt Nam, theo quy định tại điều 3 Nghị định 90/2001/NĐ-CP ngày 23-11-2001 của Chính Phủ đưa ra khái niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ được định nghĩa như sau:

“ Doanh nghiệp nhỏ và vừa là cơ sở sản xuất, kinh doanh độc lập, đã đăng ký kinh doanh theo pháp luật hiện hành, có vốn đăng ký không quá 10 tỷ đồng hoặc số lao động trung bình hàng năm không quá 300 người.

Căn cứ vào tình hình kinh tế – xã hội cụ thể của ngành, địa phương, trong quá trình thực hiện các biện pháp, chương trình trợ giúp có thể linh hoạt áp dụng đồng thời cả hai chỉ tiêu vốn và lao động hoặc một trong hai chỉ tiêu nói trên”.

Xem thêm: Doanh nghiệp SME là gì? Vai trò của SMEs đối với nền kinh tế hiện nay

II. Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 định nghĩa: “Doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa”. Cụ thể, Nghị định 39/2018/NĐ-CP xác định quy mô doanh nghiệp cần dựa vào lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp:

2.1. Doanh nghiệp siêu nhỏ

Lĩnh vực hoạt động:

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng:

 • Số lao động tham gia BHXH bình quân năm: <= 10 người

 • Tổng doanh thu của năm: <= 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn: <=3 tỷ đồng.

Thương mại, dịch vụ:

 • Số lao động tham gia BHXH bình quân năm: <=10 người

 • Tổng doanh thu của năm: <=10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn: <=3 tỷ đồng

Các tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ

2.2. Doanh nghiệp nhỏ

Lĩnh vực hoạt động:

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng:

 • Số lao động tham gia BHXH bình quân năm: từ >10 – 100 người.

 • Tổng doanh thu của năm: từ >3 – 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn: từ >3 – 20 tỷ đồng.

Thương mại, dịch vụ:

 • Số lao động tham gia BHXH bình quân năm: từ >10 – 50 người.

 • Tổng doanh thu của năm: từ >10 – 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn: từ >3 – 50 tỷ đồng.

2.3. Doanh nghiệp vừa

Lĩnh vực hoạt động:

Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, xây dựng:

 • Số lao động tham gia BHXH bình quân năm: từ >100 – 200 người.

 • Tổng doanh thu của năm: từ >50 – 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn: từ >20 – 100 tỷ đồng.

Thương mại, dịch vụ:

 • Số lao động tham gia BHXH bình quân năm: từ >50 – 100 người.

 • Tổng doanh thu của năm: từ >100 – 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn: từ >50 – 100 tỷ đồng.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Tham khảo thêm: Các chiến lược marketing cơ bản của doanh nghiệp vừa và nhỏ

III. Vai trò của doanh nghiệp SME tại Việt Nam

Các doanh nghiệp SME giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay. Theo khảo sát hiện nay có tổng số 95% các doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại Việt Nam dưới mô hình này. Vai trò của các doanh nghiệp SME tại Việt Nam sẽ bao gồm:

 • Giữ vai trò ổn định nền kinh tế.

 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ có quy mô nhỏ dễ điều chỉnh và thay đổi phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế. 

 • Đóng góp không nhỏ giá trị GDP cho quốc gia.

 • Tạo nên ngành công nghiệp và dịch vụ phụ trợ quan trọng.

 • Là trụ cột của kinh tế địa phương, đóng góp quan trọng vào thu ngân sách, sản lượng và tạo công ăn việc làm ở địa phương.

Vai trò của doanh nghiệp SME tại Việt Nam

IV. Ý nghĩa của việc xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam

Việc xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ có ý nghĩa đối với doanh nghiệp và cơ quan nhà nước tại Việt Nam. Đây sẽ là cơ sở để nhà nước thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với khối doanh nghiệp này. Theo đó, các doanh nghiệp SME được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ; doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.

Ý nghĩa của việc xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ

Quy mô của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam được xác định căn cứ dựa trên lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. Trong trường hợp doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, doanh nghiệp vừa và nhỏ được xác định căn cứ vào lĩnh vực có doanh thu cao nhất. Còn trong trường hợp không xác định được lĩnh vực có doanh thu cao nhất, doanh nghiệp vừa và nhỏ được xác định căn cứ vào lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nhất.

Trên đây là phần giải đáp thắc mắc của POS365 về vấn đề: Doanh nghiệp vừa và nhỏ là gì? Các tiêu chí xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam? Ý nghĩa của việc xác định doanh nghiệp vừa và nhỏ? Nếu bạn còn bất kỳ băn khoăn nào chưa hiểu rõ có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.