Tin tức POS365

Điều khoản sử dụng phần mềm quản lý bán hàng POS365

Điều khoản sử dụng

365 Software JSC (sau đây gọi là 365) cung cấp dịch vụ phần mềm quản lý bán hàng POS365 chạy dưới tên miền pos365.vn và các tên miền con *.pos365.vn.

Chủ tài khoản hoặc các nhân viên được chủ tài khoản cấp tài khoản truy cập vào cửa hàng (sau đây gọi là Bạn).

Khi sử dụng phần mềm này này và bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nào tại đây (gọi sau đây gọi là Dịch vụ) có nghĩa là Bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo bản Điều khoản sử dụng này. Ngoài ra khi sử dụng các Dịch vụ cụ thể của 365, Bạn phải tuân theo các điều khoản và điều kiện riêng áp dụng cho Dịch vụ đó theo từng thời điểm.

365 có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại POS365.VN vào bất cứ khi nào.

Nếu Bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật. Bất cứ sự vi phạm nào của Bạn đối với các điều khoản và điều kiện này đều có thể dẫn đến việc đình chỉ hoặc kết thúc tài khoản,

Dịch vụ hoặc những hoạt động được phép khác theo Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ của 365. Hơn thế nữa, 365 có quyền tìm kiếm các phương pháp giải quyết dựa trên các thoả thuận sẵn có và luật pháp hiện hành.

1. SỬ DỤNG HỢP PHÁP

Bạn phải chấp nhận rằng Bạn có trách nhiệm sử dụng Dịch vụ vào công việc kinh doanh dịch vụ phù hợp với pháp luật hiện hành và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bạn không được sử dụng dịch vụ để tuyên truyền nội dung đồi trụy, chống phá nhà nước, phát tán thư rác và / hoặc các thông tin không mong muốn đến những tổ chức và cá nhân khác trong hệ thống dưới mọi hình thức.

2. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của 365 và các tổ chức/công ty khác đã được 365 cho phép. 365 cho phép Bạn xem, tải về và in Nội dung khi:

Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.

Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.

Bạn không chỉnh sửa Nội dung.

Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.

Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của 365. Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng Nội dung Website của Bạn sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân/tổ chức khác hoặc vi phạm hợp đồng, nghĩa vụ luật pháp của cá nhân/tổ chức khác.

3. BẢO MẬT THÔNG TIN

Bạn phải có trách nhiệm lưu giữ thông tin truy cập vào Cửa hàng để tránh trường hợp tài khoản bị đánh cắp và/ hoặc bị lạm dụng với mục đích không an toàn cho cả Bạn và 365. 365 không chịu trách nhiệm đối với sự xâm nhập trái phép của bên thứ ba vào phần mềm của Bạn do sự bất cẩn của Bạn.

365 khuyến cáo Bạn đổi mật khẩu sau khi cung cấp mật khẩu cho các bên liên quan nhằm mục đích hỗ trợ sử dụng. Ngoài ra, 365 cam kết giữ kín mọi thông tin của Bạn khi sử dụng các Dịch vụ của 365 và không tiết lộ cho bên thứ ba.

4. ĐẢM BẢO DỊCH VỤ

365 và các nhân viên của 365 cố gắng trong mọi điều kiện và khả năng có thể để Website và Dịch vụ luôn được sẵn sàng, có thể sử dụng, không bị gián đoạn, đúng thời gian, chính xác, an toàn, không có lỗi hoặc virus cũng như chắc chắn về kết quả đạt được sau khi sử dụng Website, Dịch vụ.

Bạn cần lưu ý rằng Website này và Dịch vụ là dựa trên những dịch vụ đường truyền Internet và có thể bị mất điện hoặc gián đoạn, bị bên ngoài tấn công và xảy ra chậm trễ.

Trong những trường hợp như vậy, đối với những điều khoản này, 365 sẽ nỗ lực khắc phục sự gián đoạn và đưa ra sự điều chỉnh, sửa chữa và thay thế trong khả năng có thể để phục hồi hệ thống.

5. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

365 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với những hậu quả của việc truy cập trái phép đến máy chủ, Website, Ứng dụng; trang thiết bị và dữ liệu của Bạn hoặc dữ liệu khách hàng của Bạn vì tai nạn, phương tiện bất hợp pháp, thiết bị của Bên thứ ba và các nguyên nhân khác nằm ngoài sự kiểm soát của 365.
Như một điều kiện khi sử dụng Website này và Dịch vụ, Bạn đồng ý rằng 365, nhân viên, các tổ chức thành viên, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp của 365 sẽ không chịu trách nhiệm với Bên thứ ba về các thiệt hại về lợi nhuận, cơ hội kinh doanh; thiệt hại, chi phí phát sinh trực tiếp hay gián tiếp vì kết nối với Website này hay sử dụng các Dịch vụ của 365.
365 sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào hoặc trách nhiệm liên đới đối với chất lượng sản phẩm, dịch vụ, thông tin của các dịch vụ của Bên thứ ba có liên kết với POS365. 365 không bảo đảm cũng như không chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của Bạn sau khi sử dụng dịch vụ..

6. BỒI THƯỜNG

Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho 365 hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ/bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

Vi phạm các Điều khoản này hoặc các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ khác của 365.

Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây ảnh hưởng/thiệt hại đến 365.

Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Bạn, hoặc nhân viên và đại lý của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến 365.

Vi phạm bất cứ quy định/thoả thuận nào tại Chính sách bảo mật.

Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân/tổ chức nào gây ảnh hưởng/thiệt hại đến 365.

Tranh chấp trong việc quảng cáo, khuyến mãi, phân phối hàng hóa của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến 365.

7. CHẤM DỨT SỬ DỤNG

365 có quyền chấm dứt việc truy cập của Bạn vào Dịch vụ bất kỳ khi nào tuỳ thuộc vào sự xem xét, quyết định duy nhất của 365 căn cứ trên nhu cầu, tình hình kinh doanh cụ thể của 365. Sự chấm dứt này sẽ được thông báo trước cho Bạn bằng văn bản hoặc email. 365 sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với Bạn và bên thứ ba về hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan tới việc chấm dứt này.

8. THƯƠNG HIỆU

Thương hiệu POS365, Logo POS365… đã được đăng ký độc quyền nhãn hiệu của 365 tại Việt Nam. 365 có quyền hợp pháp bổ sung, điều chỉnh danh mục các thương hiệu, nhãn hiệu này tùy từng thời điểm. Vì vậy, việc Bạn đăng ký dù là cố ý hay vô ý bất kỳ nhãn hiệu hoặc logo nào có thể gây hiểu lầm hoặc trùng lắp với những nhãn hiệu và logo trên đều là bất hợp pháp. Bạn phải tuân thủ tất cả tiêu chuẩn đề ra của thương hiệu và phải sử dụng theo đúng quy định của 365.

Website POS365.VN là trang thông tin điện tử thuộc bản quyền của 365 Software JSC.

9. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trường hợp có bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng này hết hiệu lực hoặc không thể thi hành vì bất cứ lý do gì sẽ chỉ ảnh hưởng đến điều, khoản đã xác định hết hiệu lực đó và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại. Nếu có sự khác biệt giữa Điều khoản sử dụng này và các Thỏa thuận sử dụng Dịch vụ thì quy định nào mới nhất sẽ có hiệu lực..

10. DỊCH VỤ LIÊN KẾT CỦA BÊN THỨ BA

Dịch vụ liên kết là các dịch vụ gia tăng, có tính phí hoặc không có tính phí dịch vụ bởi 365 và Bên thứ ba, được 365 và Bên thứ ba hợp tác để cung cấp cho người dùng của phần mềm POS365.

Bạn hiểu và chấp nhận rằng việc Bạn sử dụng Dịch vụ liên kết của Bên thứ ba nằm ngoài những thỏa thuận giữa Bạn và 365 được quy định trong hợp đồng cung cấp Dịch vụ phần mềm quản lý POS365; và Bạn sẽ tự chịu mọi trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ liên kết do các Bên thứ ba cung cấp.

Khi sử dụng Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba, Bạn hiểu và đồng ý các điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết và đồng ý chia sẻ các thông tin và dữ liệu cần thiết để sử dụng Dịch vụ liên kết.

365 chỉ chia sẻ các thông tin và dữ liệu đã được Bạn đồng ý chia sẻ và cần thiết để Bên thứ ba có thể cung cấp Dịch vụ liên kết. Bạn có thể tham khảo thêm trong điều khoản sử dụng của Dịch vụ liên kết với Bên thứ ba về các thông tin và dữ liệu được chia sẻ khi sử dụng Dịch vụ liên kết.