Câu chuyện kinh doanh

Một bảng phân tích SWOT có thể "dễ dàng" hơn so với các loại kế hoạch chiến lược khác. Nó không tốn quá nhiều thời gian. Nó không phụ thuộc vào các chuyên gia hoặc vị trí. Nhưng nó cũng không hoàn hảo 1000%. Trên thực tế, nó có thể dễ dàng dẫn bạn đi vào con đường sai lầm khi lên kế hoạch kinh doanh.

5 nhược điểm “ít ai biết” khi phân tích SWOT

Hãy xem nhưng nhược điểm mà SWOT có thể mang lại trong bài viết dưới đây. 

1. Phân tích SWOT chỉ là một giai đoạn lập kế hoạch kinh doanh

Lập kế hoạch kinh doanh đòi hỏi cung cấp dữ liệu, nghiên cứu và phân tích. Phân tích SWOT chỉ là một trong nhiều thành phần. Tùy thuộc vào mô hình của bạn, nó có thể là yếu tố đóng góp chính cho việc lập kế hoạch của bạn. Nhưng hoàn toàn không nên dựa vào nó.

Bạn cần nhiều hơn một phân tích SWOT để lập kế hoạch kinh doanh đầy đủ. Để đạt được điều đó, bạn cần có càng nhiều thông tin càng tốt. Thật không may, phân tích SWOT chỉ tập trung vào bốn yếu tố chính: điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức.

nhược điểm swot

SWOT có thể có trong bản kế hoạch kinh doanh

Để biết lập một bản kế hoạch kinh doanh đầy đủ cần có những gì, hãy đọc bài viết chi tiết mà POS365 đã hướng dẫn: https://www.pos365.vn/ke-hoach-kinh-doanh-5966.html

2. Nhược điểm SWOT: sự thiếu phân cấp dẫn đến các vấn đề

Bạn biết cách hoạt động của SWOT. Đó là một nghiên cứu về bốn loại: Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Đe dọa. Bốn loại này là những điểm duy nhất được đưa vào phân tích. Nếu nó không phù hợp với một trong bốn điều này, nó sẽ bị đẩy sang một bên.

Vấn đề nằm ở việc thiếu hệ thống phân cấp. Phần nào bạn cần chú ý đầu tiên? Cái nào cần nó ít nhất? Chỉ bạn mới có thể quyết định bởi vì phân tích SWOT không nói.

Ví dụ, bạn vừa hoàn thành phân tích SWOT của mình. Sau khi đánh giá dữ liệu, bạn đã quyết định tập trung vào điểm mạnh của mình trước. Doanh nghiệp của bạn có một góc thông minh, sáng tạo. Bạn muốn khám phá thế mạnh đó hơn nữa nên bạn đã nỗ lực hết mình. Thật không may, bạn đã bỏ qua một điểm yếu lớn. Vì nó không phải là một vấn đề lớn vào thời điểm đó, bạn đã phủ nhận nó. Nhưng trong khi bạn đang tập trung vào điểm mạnh, nó đang âm thầm trở thành điểm yếu lớn. Và điều này có thể hủy hoại việc kinh doanh của bạn. 

nhược điểm swot

Dễ xảy ra các vấn đề vì sự phân cấp trong SWOT

3. Cấu trúc quá nhiều dẫn đến việc ra quyết định kém

Trong phân tích SWOT, bạn sẽ chỉ phân loại các thuộc tính vào một trong bốn loại. Bạn không thể chồng chéo các yếu tố lên nhau. Trên thực tế, một doanh nghiệp có những yếu tố cả mạnh và yếu. Chính vì vậy, bạn không nên quá “chủ quan” khi để nó thành điểm mạnh hoặc điểm yếu. Và nếu như không biết phân loại hoặc để yếu tố đó vào hết các phần trong ma trận SWOT, nó lại không đúng với ý định khi bạn phân tích theo mô hình này. 

Một điểm yếu cũng có thể là một cơ hội. Điểm mạnh vẫn có thể là điểm yếu. Có lẽ đó cũng là một mối đe dọa. Việc bỏ qua những chồng chéo này chỉ mang lại cách tiếp cận một chiều cho doanh nghiệp. Bạn không thể có được toàn bộ bức tranh. Ra quyết định đòi hỏi phải biết mọi góc độ của thông tin. Nếu không, bạn đang đưa ra một quyết định, nhưng không phải là một quyết định sáng suốt.

nhược điểm swot

Quyết định thiếu chính xác nếu chỉ nhìn phiến diện từ phân tích SWOT

4. Phân tích SWOT không có dữ liệu chính xác

Tất cả các quyết định kinh doanh chiến lược cần dựa trên thông tin đáng tin cậy và phù hợp. Trong hầu hết các trường hợp, điều này có nghĩa là sử dụng dữ kiện và dữ liệu từ các nguồn có uy tín. Phân tích SWOT thường đi ngược lại chiến lược này. Không giống như các phân tích chính thức khác, SWOT không yêu cầu thông tin chính xác để thành công. Trong 10 phút, bạn có thể bắt đầu và kết thúc phân tích của mình.

Không có dữ liệu chính thức, điều duy nhất một người có thể sử dụng là ý kiến của riêng họ. Điều đó có đúng hay không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của phân tích. Không chỉ vậy, thông tin cũng có thể trở nên lỗi thời trong tương lai.

nhược điểm swot

Nhược điểm SWOT là khi phân tích không có số liệu cụ thể

5. Quá tải thông tin ảnh hưởng đến kết quả của bạn

Như tôi đã nói ở trên, hầu hết mọi người đều phân tích SWOT của họ. Và khi nhiều người thực hiện phân tích từ các phòng ban và yếu tố khác nhau. Cuối cùng bạn sẽ tổng hợp lại tất cả những ý kiến đó, và số lượng thông tin có thể dẫn đến tình trạng quá tải. 

Mặc dù đó có thể là một vấn đề, nhưng vấn đề thực sự nằm ở chỗ khác. Cụ thể, bạn có thể có quá nhiều thông tin cho một phần không quan trọng bằng phần khác.

nhược điểm swot

Kết quả phân tích dễ bị ảnh hưởng vì quá tải thông tin

Như vậy, bảng phân tích ma trận SWOT cũng có những nhược điểm, lỗ hổng khi làm. Hãy chú ý và đừng quá phụ thuộc vào SWOT khi lên chiến lược kinh doanh của mình.