Câu chuyện kinh doanh

Máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế, bạn đã biết chưa? Đây là yêu cầu mới về dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một vài điều của Luật Quản lý thuế. Từ ngày 1/7/2022, các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, quán ăn,...sẽ dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền và kết nối với cơ quan thuế. 

Máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế? Các chủ doanh nghiệp phải làm gì?

Máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế, bạn đã biết chưa? Đây là yêu cầu mới về dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một vài điều của Luật Quản lý thuế. Từ ngày 1/7/2022, các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, khách sạn, quán ăn,...sẽ dùng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền và kết nối với cơ quan thuế. 

Sử dụng hóa đơn điện tử đối với các tổ chức, doanh nghiệp nào?

Các nội dung liên quan đến hóa đơn điện tử được quy định trong dự thảo bao gồm: 

 • ủy quyền phát hành hóa đơn; 

 • hình thức hóa đơn điện tử; 

 • số, ký hiệu mẫu hóa đơn;

 • áp dụng hóa đơn điện tử đối với các trường hợp rủi ro cao về thuế; 

 • áp dụng hóa đơn điện tử trong các trường hợp khác; 

 • sử dụng hóa đơn điện tử xác thực do máy tính tiền POS khởi tạo có kết nối mạng để chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế; 

 • và tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Dự thảo quy định các cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai thì phải sử dụng hóa đơn điện tử. 

Trường hợp người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn điện tử khi phát sinh giao dịch.

Trường hợp người nộp thuế có yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử cho từng giao dịch thì cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử cho từng giao dịch.

Đối với người nộp thuế ở địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn nếu không thực hiện được giao dịch với cơ quan thuế bằng phương thức điện tử, không có hạ tầng CNTT, phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử gửi cho người mua và cơ quan thuế thì sử dụng hóa đơn bản giấy.

Ví dụ: 

tại VinMart, siêu thị bắt buộc phải kết nối máy tính tiền với cơ quan Thuế

tại VinMart, siêu thị bắt buộc phải kết nối máy tính tiền với cơ quan Thuế

Nhiều đối tượng phải dụng hóa đơn điện tử được tạo bằng máy tính tiền có kết nối với cơ quan thuế

Dự thảo quy định việc sử dụng hóa đơn điện tử xác thực bằng máy tính tiền có kết nối mạng để chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế.

Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử xác thực bao gồm tổ chức, cá nhân (không bao gồm tổ chức, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán) hoạt động trong các lĩnh vực: 

 • trung tâm thương mại

 • siêu thị

 • nhà hàng

 • khách sạn

 • cơ sở bán lẻ thuốc hiện đại

 • dịch vụ vui chơi, giải trí

 • người bán lẻ hàng tiêu dùng

 • nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho người tiêu dùng

Máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế phải là thiết bị điện tử đồng bộ, hoặc hệ thống nhiều thiết bị điện tử kết hợp với phần mềm quản lý bán hàng. Các chức năng chung như:

 • tính tiền

 • lưu trữ nghiệp vụ bán hàng

 • dữ liệu bán hàng

 • in hóa đơn

 • tra cứu giao dịch

 • báo cáo giao dịch,... được kết nối truyền dữ liệu đến cơ quan thuế theo định dạng chuẩn bằng phương tiện điện tử.

>> POS365 là phần mềm quản lý bán hàng tốt nhất dựa trên nền tảng điện toán đám mây hàng đầu tại Việt Nam. POS365 đang phát triển và dự kiến sẽ hoàn thiện tính năng kết nối máy tính tiền với cơ quan thuế.

Bộ Tài chính quy định, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế được cấp mã của cơ quan thuế theo tiêu chuẩn của hệ thống cấp mã của Tổng cục Thuế. Tổng cục Thuế có trách nhiệm xây dựng định dạng chuẩn, kết nối dữ liệu hóa đơn điện tử xác thực bằng máy tính tiền. Đảm bảo các tiêu chí về hóa đơn điện tử theo quy định để phục vụ công tác quản lý. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử xác thực làm cơ sở chỉ đạo cơ quan thuế địa phương trong công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Xây dựng cơ sở dữ liệu về công khai thông tin hóa đơn đáp ứng yêu cầu tra cứu của tổ chức, cá nhân có liên quan về tính hợp pháp của hóa đơn điện tử.

Cục Thuế chủ trì khai thác cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử xác thực để ngành thuế kiểm soát trong công tác quản lý thuế đối với người nộp thuế.

Các ngành thuế có trách nhiệm khai thác cơ sở dữ liệu về hóa đơn điện tử xác thực để kiểm soát việc kê khai doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh phù hợp với chi phí trong kỳ tính thuế.

Dự thảo Thông tư này dự kiến có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2022. Cơ quan thuế khuyến khích người nộp thuế đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thực hiện các quy định về chứng từ, hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư này và Nghị định 123/2020 của Chính phủ trước tháng 1/7/2022.