Tất cả khách hàng

Trà chanh Bụi Phố

Bụi Phố có rất nhiều chi nhánh cần phải quản lý hiện nay. Và tôi thực sự khắt khe trong việc lựa chọn phần mềm quản lý bán hàng cho chuỗi của hàng Bụi Phố. Sau một thời gian dài sử dụng POS365, đến bây giờ mới chắc chắn để cho những dòng đánh giá này. Giao diện đẹp mắt, thao tác dùng nhanh, mượt. Mấy tính năng giảm giá, voucher và kết hợp bán hàng online trên POS365 thực sự là điều mà Bụi Phố thích nhất. Quản lý các chi nhánh cũng được thống nhất và theo đúng quy trình. Nói chung, POS365 rất xứng đáng và đúng là giải pháp tuyệt vời cho Bụi Phố