Taiwan Good Tea

Tôi là người đài loan, trước đây sử dụng phần mềm cài đặt sẵn trên máy POS của Đài loan nhưng rất hạn chế so với phần mềm quản lý Trà sữa của 365 có các tính năng vượt trội: Topping/Extra , Order thông minh, In tem vào ly nhựa…

Taiwan Good Tea
Bình chọn bài viết