Tất cả khách hàng

Quán Cafe Mộc Tôi có thể quản lý chuỗi cà phê của mình ở bất cứ đâu, xử lý đơn hàng cho các bàn giờ cũng thật thuận tiện. Cảm ơn đội ngũ 365 đã tạo ra một phần mềm rất hữu ích cho các cửa hàng. Trong tương lai chúng tôi sẽ áp dụng tại nhiều cơ sở khác.