Phở bò Tứ Hải

Nhờ Phần mềm Bán hàng 365, phở bò Tứ Hải tiết kiệm được nhân sự quản lý, tăng chất lượng dịch vụ. Cửa hàng nhận được nhiều lời khen từ khách hàng trong quá trình triển khai Phần mềm bán hàng 365.

Phở bò Tứ Hải
Bình chọn bài viết