Tất cả khách hàng

Phở bò Tứ Hải Nhờ Phần mềm Bán hàng 365, phở bò Tứ Hải tiết kiệm được nhân sự quản lý, tăng chất lượng dịch vụ. Cửa hàng nhận được nhiều lời khen từ khách hàng trong quá trình triển khai Phần mềm bán hàng 365.