Tất cả khách hàng

Nhà hàng 4 mùa Tính tiền bàn trong các giờ cao điểm là điều các nhân viên trong nhà hàng rất sợ, màn hình nhà hàng của 365 rất đơn giản, sử dụng thực sự tiện lợi. Cảm ơn các bạn 365