Tất cả khách hàng

Imes Shop Sử dụng phần mềm quản lý cửa hàng thời trang của 365 thật tiện lợi, giờ tôi chỉ cần ngồi tại cửa hàng chính quản lý được doanh thu, phân tích được các mẫu quần áo bán chạy từ tất cả các chi nhánh.